DN: Låt aldrig troll styra myndigheter

Text:

I senaste numret av Fokus berättar Mats Holm hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utsattes för vad som liknade en samordnad kampanj efter att ha publicerat en förstudie av Magnus Norell om Muslimska brödraskapet i Sverige. I rapporten stod att läsa att det fanns starka kopplingar till islamistisk extremism i Muslimska brödraskapet i Sverige. I förra veckan meddelade MSB att Norell inte får fortsätta med att fördjupa sin studie för MSB:s räkning, med hänvisning till "allt bråk".

»Det är ironiskt att just MSB, myndigheten som nyligen fick i uppdrag att samordna det svenska risk- och sårbarhetsarbetet, drabbats av vad som ser ut som en påverkanskampanj«, skriver Dagens Nyheter. Men liknande kampanjer har skett förr och är självklart att det kommer att ske i framtiden, tror DN:s ledarredaktion.De menar att rättshaverister sedan länge satt i system att missbruka offentlighetsprincipen genom att utkräva stora mängder information från myndigheter.

»Extremismen måste undersökas och bekämpas. Varken kritik, kampanjer, skräck för fakta eller allmän rättshaverism får förhindra svenskt samhällsskydd och beredskap«, avslutar DN sin text.

Sakine Madon: Låt Norell och de andra fortsätta granska 

Läs »nerringd, JO-anmäld och mejlbombad« här.