EU-val på väg mot fiasko

Text:

Intresset för EU-valet är svalt. Kunskapen är det lika illa ställt med. Det visar den senaste opinionsundersökningen från Synovate. Totalt vet bara 33 procent av svenska folket att det är EU-val i år, och så få som 17 procent prickar in att valet hålls i juni. 16 procent av de tillfrågade tror i stället att valet är 2010, 2011, 2012 eller något annat år. Hälften av svenskarna har ingen aning, de svarar »vet ej« på frågan »när tror du att det är EU-val?«.

– Det här är en tydlig signal till partierna att de har misslyckats med att nå ut. Den låga kännedomen betyder att det är en rejäl uppförsbacke för partierna om man vill ha ett högt valdeltagande, säger Niklas Källebring, opinionsanalytiker på Synovate.

Ett tydligt mönster är att de lite äldre, över 60 år, har dubbelt så stor kännedom om valet som de som är mellan 18 och 29 år. Det kan handla om att de äldre är mer röstvana, och uppmärksamma på frågan. Åldern har också större betydelse i ett EU-parlamentsval än i ett riksdagsval. I riksdagsvalet har i stället utbildningen större betydelse. Även i den här undersökningen slår utbildningsnivån igenom något, men ännu tydligare blir det om man tittar på vilket fackförbund de tillfrågade tillhör. Av LO-medlemmarna är det 26 procent som vet att det är val i år, medan 43 procent av de Saco-anslutna prickar in rätt år.

De borgerliga väljarna är också bättre informerade än vänsterblocket, med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

– Det är tuffare för vänsterpartierna, där kännedomen är lägst. Eftersom de borgerliga partiernas väljare vet att det är val i år är de mer uppmärksamma, säger Niklas Källebring.

Men kännedomen skiljer sig rejält mellan de olika partierna, bäst informerade inom högerblocket är kd, på vänsterkanten är det vänsterpartiet, deras väljare har allra bäst koll på att valet är just i juni i år.

En fråga som väcks av den låga kännedomen om parlamentsvalet är hur relevanta opinionsundersökningar om hur människor tänker rösta då blir?

– Ju färre som känner till att det är val, desto mindre tilltro kan man ha till de opinionsmätningar som görs. Om folk inte är medvetna om att det är EU-val är risken att de svarar som om det gällde ett riksdagsval, och då får man svaret på hur de skulle rösta i ett inrikesval. För att undvika det kan man fråga om de vet att det är val och därmed ta hänsyn till det.

Förra gången det var EU-val, 2004, röstade endast 37,9 procent av de röstberättigade svenskarna. Synovates nya siffror är en indikation på att det kan bli lika illa den här gången.

Sverige låg redan 2004 en bit under snittet i EU, som var ett deltagande på 46 procent. I topp låg småländer som Belgien och Luxemburg med runt 90 procent, och Malta med 82 procent. Av de större länderna låg Italien bäst till, med 73 procent.

– Det är bara två månader kvar till valdagen och bara var tredje svensk känner till att det är val. Tiden är en viktig faktor, det är viktigt att valkampanjerna kommer i gång, säger Niklas Källebring.

En enkät som opinionsföretaget Skop gjorde i januari-februari om hur stor andel av svenskarna som tänker rösta den här gången pekar dock mot att valdeltagandet kommer öka. 59 procent av de tillfrågade uppger där att de tänker rösta. Men frågan är om den siffran blir verklighet  så länge bara 17 procent vet att det är val i juni.