Försenad avreglering

Text: Anders Persson

Bild: Scanpix

Det mesta pekar nu mot att tidsplanen för den nya apoteksmarknaden kommer att spricka. Drygt två månader innan apoteksmonopolet ska avskaffas tror ingen längre att de privata apoteken kan öppna den 1 juli, då den nya lagen väntas träda i kraft.

– I vanliga fall tar det upp till sex månader att sälja ett statligt bolag. Det här kommer inte att gå snabbare, säger Eva-Britt Gustafsson, vd för Omstruktureringsbolaget AB (OAB), det statliga bolag som ansvarar för förändringsprocessen.

Med tanke på de stora förändringarna, upp till tre fjärdedelar av de 900 statliga apoteken ska säljas och 6 000–7 000 apoteksanställda kan få nya arbetsgivare, är det uppseendeväckande mycket som fortfarande är oklart.

Lennart Axelsson är tf vd för Farmacevtföretagarna, en facklig handlarkooperation som enligt Ica-modellen vill ta över 200 apotek och nyetablera ett hundratal:

– Vi vet ännu inte hur utförsäljningen ska gå till, inte vilka priser det blir eller när det blir möjligt att överta de statliga apoteken.

Och vid en debatt om apotekens framtid i Stockholm tidigare i veckan kunde Eva-Britt Gustafsson heller inte svara på vilka apotek som ska säljas eller hur olika konkurrensfrågor ska lösas. I stället hänvisades till ett offentliggörande den 5 maj, som blir ett nyckeldatum i den fortsatta processen.

Ännu saknas svar på vilka regler som ska gälla på apoteksmarknaden. Läkemedelsverket skriver just nu på föreskrifterna, och innan dess kan inga ansökningar om apotekstillstånd behandlas. Risken är överhängande att processen drar ut på tiden.

Intresset för att äga och driva privata apotek är annars stort. Flera internationella kedjor vill in på marknaden och runt 850 mindre aktörer, de flesta farmacevter, har visat sitt intresse hos OAB.

Fredrik Skepp tillhör dem som vill starta nya apotek. Han har sagt upp sig från sitt arbete som affärsutvecklare på läkemedelsföretaget Pfizer och planerar att tillsammans med fyra andra entreprenörer öppna en apotekskedja i de tre storstadsområdena.

– Vi har börjat diskutera leveransvillkor och betalningssätt med läkemedelsgrossister och andra aktörer. Men lagstiftningen ska ju på plats först. Innan dess kan vi inte börja förbereda för läkemedelshanteringen. De flesta avvaktar än så länge, säger han.

Han är nöjd med att monopolet avskaffas men tycker att man från politiskt håll har underskattat komplexiteten i frågan.

– För att vara diplomatisk, det har varit många turer fram och tillbaka. Många omtagningar har krävts trots det pressade tidsschemat, säger han.

En annan vidöppen fråga är vad som händer vid ett eventuellt regeringsskifte 2010. Oppositionen tycker att det nuvarande systemet fungerar effektivt och på ett medicinskt säkert sätt och vill därför behålla apoteksmonopolet.

Ylva Johansson, socialdemokraternas talesperson i vårdfrågor, har dock inga klara besked att ge om framtiden:

– Det blir förändringar vid ett maktskifte. Men det finns så många oklarheter just nu att det är omöjligt att säga vilka, säger hon och riktar kritik mot regeringen för att inte ha velat diskutera apoteksförändringarna med oppositionen.

Ett återförstatligande av apoteksmarknaden vid ett regeringsskifte är ändå inget Fredrik Skepp är orolig för.

– Det känns orealistiskt att oppositionen skulle lyckas med det. Det är nog mer retorik än realpolitik, säger han.

Regeringen är övertygad om att en konkurrensutsatt marknad ska ge större tillgänglighet, längre öppettider och bättre service. Och att mycket är oklart så nära inpå lagändringen är inget som oroar socialminister Göran Hägglund.

– I en omregleringsprocess är det naturligt att olika frågor klargörs successivt. Reformen är långsiktig och det är inte möjligt att ge svar på alla detaljer samtidigt, skriver han i ett mejl till Fokus.

– Det viktiga nu är att läkemedelsförsörjningen inte störs och att villkoren blir konkurrensneutrala, även initialt. Alla de nya apoteken måste få tillstånd att sätta igång samtidigt, Apoteket AB ska inte på ett oschyst sätt kunna använda tiden till att skaffa sig fördelar, fortsätter han.

Avskaffandet av monopolet har ett starkt symbolvärde för regeringen: statliga monopol ska inte finnas annat än om det är absolut nödvändigt. Därför är det viktigt för regeringen att få igenom förändringarna så snart som möjligt, och hinna få en fungerande marknad före valet 2010.

Mycket kvarstår alltså att göra i den process som Per Båtelson, styrelseordförande i Apoteket AB, sagt sig uppleva med »skräckblandad förtjusning«.

Först i höst lär det stå klart vilka de nya apoteksägarna blir, och innan dess får apoteksreformen svårt att slå igenom på allvar.

Det betyder också att tusentals anställda under månader får arbeta i ovisshet om vem eller vilka deras framtida arbetsgivare blir.

Den 29 april väntas riksdagen rösta igenom den lag som avskaffar apoteksmonopolet från den 1 juli.