Fortsatt risk för CIA-plan i Sverige

Text: ULRIKA HOFFER

Under den korta timme CIA-planet befinner sig på Bromma flygplats hinner amerikanska tjänstemän förse de två egyptierna Ahmed Agiza och Muhammed Al-Zery med lugnande stolpiller, blöjor, handfängsel och huvor. Barfota förs de in i planet, spänns fast och flygs till Egypten.

På söndag är det fyra år sedan händelsen utspelade sig. Kanske sker liknande CIA-transporter med mellanlandningar i Sverige även i dag.

Enligt uppgifter från Amnesty International har över 800 fångtransporter gjorts via europeiskt luftrum med CIA-chartrade flygplan de senaste åren. Även den utredning som Europarådet tillsatt under politikern Dick Marty kom på tisdagen fram till att CIA sannolikt genomfört fångtransporter på europeisk mark.

Men i en rapport som Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen nyligen presenterade drar man slutsatsen att inget tyder på att flygplan anlitade av CIA har landat i Sverige. Slutsatsen bygger på det faktum att Luftfartsverket inte har skickat någon faktura till CIA för start- och landningsavgifter.

Det räcker inte för att övertyga vare sig Amnesty Internationals svenska generalsekreterare Carl Söderbergh eller Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet.

– Det är mycket möjligt att ett CIA-chartrat plan landar i Sverige utan att svenska myndigheter vet om det. Det beror på vad CIA själva lämnar för uppgifter, säger Iain Cameron.

Att det skulle kunna vara möjligt beror på att det inte är CIA:s egna plan som transporterar fångar, man chartrar i stället civila plan. Och så länge det inte är känt vem som chartrar ett civilt plan är det i stort sett omöjligt för svenska myndigheter att kontrollera transporterna.
Får CIA flyga fångar via Sverige?

– Det är en komplicerad frågeställning, men ett amerikanskt plan är inte amerikanskt territorium. I planet kan USA straffa och agera enligt amerikanska lagar, men när det landar i Sverige kan svenska myndigheter utöva jurisdiktion över planet.

Det skulle till exempel kunna betyda att om svenska myndigheter fick kännedom om att det landat ett amerikanskt plan med en fånge ombord, på väg till förhör i ett land där han troligen kommer att utsättas för tortyr, så kan svenska myndigheter sätta stopp för transporten, helt enkelt genom att tvinga ut planets besättning, säger Iain Cameron.

Men huruvida detta i praktiken kan komma att genomföras bygger helt och hållet på vilka uppgifter CIA själva lämnar. Helt klart är i alla fall att amerikanska tjänstemän inte får utöva tjänst i Sverige, annat än genom att sitta med vid förhör utförda av svensk polis eller närvara vid gripanden, utförda av svensk polis.

– All maktutövning på svenskt territorium är förbehållen svenska myndigheter och det inkluderar att hålla kvar en person mot sin vilja vid en mellanlandning i Sverige. Men så länge svenska myndigheter inte känner till att så sker, så har de heller inte gjort något fel, om de inte agerar, säger Iain Cameron.

Säpo uppger i Luftfartsstyrelsens rapport att de inte har någon information om de tre plan som landat i Sverige och som vid tidigare tillfällen använts av CIA för transport till bland annat Guantánamo. Kan Sverige sätta stopp för eventuella CIA-flygningar via Sverige?

– Sverige kan säga att framtida transporter av fångar via Sverige måste godkännas av svenska myndigheter och då skulle vi kunna kräva att få gå ombord på planen för kontroll, säger Iain Cameron.