Hela listan – här är det bäst att bo

Text:

Glesbygd: En gruvberoende stad i rörelse

Flyttning pågår. Kulturbyggnaden »Arbetarbostad B5« var den första att flytta till en ny tomt när flytten av Kiruna påbörjades för ett år sedan. Foto: Noella Johansson/TT.

Kirunas öde och framtid är starkt förknippade med gruvnäringen. Den gör kommunen väldigt beroende av LKAB och av upp- och nedgångar på malmmarknaden.

– Kiruna har en otroligt stark ekonomisk tillväxt genom gruvnäringen och har ökat i genomsnittsinkomst mer än någon annan kommun. Flytten av staden är ett gigantiskt projekt. Frågan är hur invånarna som bott i en stad kommer att känna igen sig när den blir en helt annan stad, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi i Jönköping.

Stadsomvandlingen kommer att vara den dominerande frågan i Kiruna för flera år framöver. Notabelt är att kommunen är svensk rekordhållare i antal partier i fullmäktige, som är hela tolv.


Landsbygd: »Lite av sommarens Åre«

Festligt. Festivalen Hallifornia är bara en av alla anledningar att besöka Varberg. Och med bra kommunikationer blir fler kvar. 

Varberg ligger mitt på den halländska kusten och drar nytta av närheten både norrut och söderut. Till år 2030 räknar de med att växa till 80 000 invånare. En hel del av dem i strandnära nya stadsdelen Västerport.

– Varberg är lite av sommarens Åre, hemort för bland annat festivalen Hallifornia, som säkert många sommarbesökare får en positiv bild av. I Varberg är man också duktiga på att utveckla sin plats. Dessutom har de bra kommunikationer både mot Göteborg och Halmstad, säger Charlotta Mellander.

Bra kommunikationer – men Varberg hoppas också få fram pengar för att kunna gräva ner Västkustbananan under jord och att investeringen ska finnas med i regeringens Nationella transportplan för de kommande tolv åren.


Stad: Stark själv – och i samarbete

Ständigt inlopp. Universitetet ger Uppsala gott om nya invånare varje år. Och många stannar. Utmaningen är att fortsätta vara småstad. Foto: Tor Johnsson/SvD/TT

Sverige har tre storstäder, och snart fyra. Uppsala tog sig över 200 000-gränsen redan för åtta år sedan och har i dag över 220 000 invånare. Expansionen sker i hög grad söderut, där Uppsala är beroende av förstärkningar på järnvägssidan med fyra spår till Stockholm.

– Uppsala är attraktivt i sig självt men är även starkt integrerat med Stockholm. Universitetet betyder naturligtvis mycket. Det är alltid lättare att behålla någon som kommit inflyttad. Alla studenterna som kommer till Uppsala stannar inte, men en hel del gör det säger nationalekonomen Charlotta Mellander.

Utmaningen för Uppsala kan ligga i att, mitt i stark tillväxt, behålla av stadens karaktär, som riktigt stor småstaden.


Storstad: Mycket gratis men behöver mer

Huvudet högre. Stockholm har som huvudstad mycket gratis. Men om utvecklingen ska fortsätta krävs bättre infrastruktur och fler bostäder. Foto: Vilhelm Stokstad/TT.

Stockholm är Stockholm. De har allt gratis som största stad och huvudstad, muttrar en del i landet. Men trycket på Stockholm ger också höga priser på bostäder och dyra kontorsytor. Allt fler huvudkontor flyttar ut norr om staden.

– Bristen på bostäder i Stockholm är ett stort problem. Annars hade Stockholm med all säkerhet vuxit mer, nu hamnar i stället mycket av befolkningstillväxten i kranskommunerna, säger nationalekonomen Charlotta Mellander.

Stockholmarna är snart en miljon till antalet. Tillväxten i regionen skapar också ett hårt tryck på infrastrukturen. Trots att Citybanan är klar, Motorvägen Förbifart Stockholm byggs och utbyggd t-bana är på gång kommer det krävas fler stora åtgärder.


Hela listan

Klicka på bilden för att ladda ner hela listan över de bästa kommunerna att bo i. (Pdf)