Hu Jintao på universitetet

Text: Anna Ritter

Bild: LI XUEREN/SCANPIX

Trots det ståtliga namnet gör institutet inte så stort väsen av sig. Ingen skylt utanför huset som kan leda besökare rätt, ett undanskymt läge vid Kräftriket på Stockholms universitet. Men målsättningarna är höga, det Nordiska Konfuciusinstitutet är ett av 200 som Kina har byggt upp världen över på bara några år. På lång sikt är målet 500 institut som ska främja kinesisk kultur och sprida bilden av ett »harmoniskt« Kina. Tyska Goetheinstitutet, spanska Instituto Cervantes, och franska Alliance Francaise, är förebilderna.

Men verksamheten är kontroversiell. Dels för att Stockholms universitet är medfinansiär, eventuellt utan att kunna garantera den akademiska friheten, dels för att institutet anklagas för att sprida propaganda.

Antropologen Xiaolin Guo, som forskar om Kina vid Institute for Security and Development Policy i Stockholm, anser att Konfuciusinstituten har blivit en viktig del i Kinas utrikespolitiska strategi och imagebygge.

– Instituten är tänkta att vara skilda från den kinesiska regeringen men i praktiken är de inte det, säger hon.

Kritiker anser att institutet är styrt från Beijing. Moderate riksdagsmannen Göran Lindblad har länge velat stoppa verksamheten. Och även internt är kritiken hård. Så här säger en anställd vid institutionen för orientaliska språk, som är mycket negativt inställd till institutet och vill vara anonym, eftersom frågan är extremt infekterad.

– Nordiska Konfuciusinstitutet vill framstå som ett akademiskt projekt, vilket det absolut inte är. Det är ett rent propagandaprojekt för Kina och dess regering.

Att den kinesiska parten är så mån om att verksamheten ska vara en integrerad del av de utländska samarbetsuniversiteten är inte så konstigt. Men det är märkligt att Sverige och andra länder går med på detta arrangemang, hävdar kritikerna.

– Det är helt ofattbart och tyder på en politisk naivitet. Hade det rört sig om det gamla Sovjetunionen eller Ryssland så hade Sverige aldrig funderat på saken, säger källan vid Stockholms universitet.

Också utomlands höjs proteströster. Kanadas underrättelsetjänst CSIS pekade i en rapport ut Konfuciusinstituten som Kinas allra viktigaste redskap för att stärka folkrepublikens »soft power«, och meddelade att de höll ögonen på verksamheten.

Chefen för CSIS, Jim Judd, sa i ett uttalande i fjol att »avsevärda resurser satsas på att kontrollera institutens verksamhet i Kanada«. Kina nekar till anklagelser om industri- och militärspionage.

Konsulten Anders Mellbourn har på uppdrag av universitetet just genomfört en utvärdering av institutets verksamhet. Han påpekar att nuvarande ordning är mindre lyckad då den bäddar för kritik. Han rekommenderar därför att Nordiska Konfuciusinstitutet ska flytta från Stockholms universitet och inte längre utgöra en integrerad del i verksamheten. I stället bör institutet drivas av den kinesiska parten, men ha möjlighet att samarbeta med ett flertal svenska lärosäten i en sorts konsortium.

Den idén har fallit i god jord hos Stockholms universitet. Gunnar Svensson är professor och dekanus på humanistiska fakulteten. Han har fått i uppdrag av rektorn att med 3-årsutvärderingen som grund föra dialog med alla de inblandade parterna och försöka finna en gemensam lösning.

– Den befintliga lösningen är problematisk och bäddar för kritik. Förslaget om ett konsortium är en bra idé som vi är öppna för, säger Gunnar Svensson.