Hyrespakten saknar stöd

Text:

Bild: TT

Det finns en viss övervikt i motståndet mot att ändra i turordningsreglerna, enligt en Novus undersökning, beställd av Fokus.  43 procent är emot att ändra turordningsreglerna, 39 procent tycker att det vore bra.

Starkast stöd för politisk inblandning i arbetsrätten ger moderata väljare med 73 procent, medan 70 procent av S-väljarna säger nej. Bland SD-väljarna är siffran 51 respektive 39 procent.

Samtidigt finns det ett kraftigt motstånd mot friare hyressättning. Hela 64 procent säger nej till det. Endast 20 procent tycker att det vore bra.

Bland rödgröna väljare är hela 87 procent emot. En majoritet för finns bara hos M-väljarna. Värt att notera är också det kompakta motståndet bland SD-väljare: 68 procent är emot fria hyror.

I fråga om friare hyressättning ligger Sverigedemokraternas väljares uppfattning långt ifrån Alliansen.

– Här stödjer SD snarare S med en majoritet som är emot förändrad hyresrätt. Bland moderatsympatisörer är det en svag majoritet som är för. Men denna fråga har inte en lika tydlig uppdelning mellan »vänster och höger« som i fråga om turordningsreglerna, säger Torbjörn Sjöström, vd Novus.

Motståndet mot att ändra i turordningsreglerna är störst (53 procent) hos de som är över 50 men inte uppnått pensionsåldern. Motståndet är också större bland de som jobbar i offentlig sektor (47 procent) än privata (39 procent).

– Stödet för en ändrad turordningregel är signifikant högre bland män än kvinnor, säger Torbjörn Sjöström, vd Novus.

Överenskommelsens delar om arbetsrätt har också väckt stark kritik från de fackliga organisationerna.

– Det är en enögd arbetsgivarståndpunkt som är märklig. Nuvarande kollektivavtal bygger på att reglerna finns, man kan inte lyfta bort dem utan att det händer dramatiska saker i avtalen, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på största fackförbundet Unionen och tidigare stabschef hos socialminister Göran Hägglund (KD) till Fokus.

Även tankarna på friare hyressättning väcker stark kritik:

– Förändringar i hyressättningen för att komma åt bostadsbristen är feltänkt. Däremot skapar man oro hos folk över att de inte ska få råd att bo kvar i sina hem. Det är naivt att tro att en friare hyressättning ger ett stort bidrag till bostadsförsörjningen, säger den tidigare bostadsministern, Stefan Attefall (KD) till Fokus.

På fredag kommer ett nytt nummer av Fokus (#02-19) som analyserar arbetsrätten och svenskarnas inställning. Läs även den stora striden som ingen vill ha från senaste numret.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1025 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 - 79 år den 8 – 15 januari 2019 på uppdrag av tidningen Fokus. Resultaten särredovisas för M, S och SD, men andelen intervjuer per undergrupp för de andra partierna är under 100 och särredovisas inte.

Ta del av svaren i sin helhet här