Jakten på fildelarna

Text: Lisa Bergman

Avsikten med förbudet mot nedladdning på nätet är inte att jaga ungdomar utan att stoppa de personer som tjänar stora pengar på att via nätet utnyttja musikers och artisters arbete.

Det försäkrade justitieminister Thomas Bodström i våras i teverutan. Men i själva verket hade han ett par veckor tidigare gett polis och åklagare ett särskilt uppdrag att prioritera bekämpningen av olaglig fildelning på nätet. Kärnan i uppdraget formuleras så här:

»Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten skall tillsammans vidta åtgärder som leder till ökad kvalitet och effektivitet i bekämpningen av immaterialrättsliga brott. Åtgärderna skall i första hand inriktas på de brott som utförs med hjälp av internet. Både brottslighet av större omfattning och av enklare be­skaffenhet skall omfattas av åtgärderna.«

I dag när Fokus frågar Thomas Bodström om uppdraget vill han tona ned betydelsen av orden »enklare beskaffenhet« och menar fortfarande att det är viktigast att sätta dit de stora profitörerna.

– Men det kanske borde förtydligas, säger han.

Uppdraget från regeringen, som avrapporterades i veckan, har helt ändrat förutsättningarna för IT-polisens arbete och flyttat fokus från barnporr till fildelning. Men Thomas Bodström tycker att polisen måste kunna utnyttja sina resurser bättre för att bekämpa all sorts IT-relaterad brottslighet.

– De senaste årens satsningar på polisen och den sjunkande brottsligheten borde innebära att en satsning på immaterialrättsliga brott ska kunna göras utan att annan verksamhet blir lidande, säger han.

Kammaråklagaren Håkan Roswall har en annan uppfattning om verkligheten. Han är förundersökningsledare i Pirate Bay-utredningen och förklarar att polisens satsning på filförbrytare kan ses som en direkt följd av regeringens uppdrag till polis och åklagare att prioritera fildelningsbrott.

– Det har inneburit att Stockholmstraktens samtliga IT-poliser nu ägnar all tid åt utredningen av Pirate Bay, vilket i sin tur lett till att all annan IT-relaterad brottsutredning, som barnporrbrott och databedrägerier, har lagts åt sidan helt och hållet, säger han.