Svep: KD går starkt framåt

Text:

Stödet för Kristdemokraterna ökar till 13 procent i SCB:s stora partisympatiundersökning. Samtidigt skulle Moderaterna få 16 procent om de var val i dag. Med andra ord är gapet mellan de båda partierna är mindre än någonsin. Liberalerna hamnar under spärren på 3,7 procent, visar siffrorna från SCB.

Försvaret ska ökade anslag, enligt Försvarsberedningens förslag. Men pengarna räcker inte till några nya stridsflygplan, stridsfordon eller stridsfartyg. Det visar beredningens interna beräkning, skriver Dagens Nyheter.

Klimatförändringar utgör ett allvarligt hot mot hälsan, visar ny internationell rapport, rapporterar Guardian. Bland annat kan flera infektionssjukdomar och sjukdomar som sprids via myggor kan bli vanligare i framtiden och även psykisk ohälsa kan öka.

Debatter

Den ekonomiska familjepolitiken i Sverige är allt sämre på att utjämna växande inkomstskillnader bland barnfamiljer, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Familjepolitiken tappar också i förmåga att bekämpa fattigdom, vilket försämrar för ekonomiskt utsatta barnfamiljer i Sverige, skriver Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö universitet, på DN Debatt.

Att gå om på klasser på låg- och mellanstadiet måste bli ”normalt”. Annars kommer samma höga antal elever år efter år misslyckas och få sänkt självförtroende i senare årskurser, skriver utbildningskonsulten Per Måhl på SvD Debatt.

Insyn i friskolor strider mot Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L. I avtalet framgår att den enskildes valfrihet är av ”central betydelse för den svenska välfärdsmodellen”, skriver entreprenören Dan Olofsson på DI Debatt.