Krona för kronan – vad får »pojken«?

Text:

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Mungipan åkte upp. Och så fattade Hans Ekström (S) tag i riksdagens talarstol och sa:

– Är det rimligt att pojken från Ockelbos födelsedag ska bli flaggdag?

Det var en svårflörtad publik. Möjligen att mungipan på även församlingens vänsterpartist åkte upp en aning. I övrigt var det en närmast högtidlig stämning när konstitutionsutskottets ledamöter debatterade monarkins framtid. Uskottets vice ordförande Björn von Sydow (S) pratade om vikten att reformera ett »Sverige i tiden«. Det handlade främst om att avgränsa vilka medlemmar av det växande kungahuset som ska få representera Sverige. Och därmed göra anspråk på riksdagens anslag.

Han följer grundlagen och redovisar det han ska redovisa.

Bakgrunden var en debattartikel där Alliansens samt MP:s och S företrädare skrivit att statschefsinstitutionens legitimitet riskerade att skadas om allt fler i kungafamiljen ska företräda Sverige. Riksdagen enades om en parlamentarisk utredning.

– Vi har kunnat samtala med riksmarskalken om det här och kungen har kommenterat det positivt. De har sett samma sak som vi, sa Björn von Sydow och lade till att statsminister Stefan Löfven även samtalat med kungen.

Den tillträdande riksmarskalken Fredrik Wersäll bekräftar att förslaget har tagits positivt emot av kungen. Men källor med insyn i hovet menar att monarken egentligen tycker att det hela är lite jobbigt, han som alltid har agerat självständigt kring apanaget.

– Han följer grundlagen och redovisar det han ska redovisa. Men med jämna mellanrum sker ett jagande i frågan, där det från journalister finns en önskan att se var de övriga pengarna hamnar, säger en uppgiftslämnare.

Men politikerna har inga planer på att helt gå statsöverhuvudet över huvudet. När Björn von Sydow fick ordet i riksdagen sa han att kungafamiljen ska kunna förena sitt arbete med familjeliv på ett sätt som är anpassat till »läggning och ställning«. Och att utredningen därför ska ske i samråd med hovet. Att regeringen diskuterar förändringar i apanaget med statschefen är i sig inget konstigt, menar statsvetar­professorn Olof Ruin. Däremot frågar han sig vad politikerna menar med ordet samråd.

– Hovet ska ge synpunkter, men formuleringen om samråd tycker jag är överraskande. Antagligen är det en politisk kompromiss för att komma överens inbördes. Det finns ju olika syn på monarkin bland partierna som har kommit överens om detta.

Konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén utvecklar resonemanget med att kungahuset ska finnas med i en dialog om hur principerna för representationen ska se ut; det är ju trots allt de som kan sin verksamhet bäst, betonar han. Hovet får ingen ledamotplats eftersom utredningen ska vara sammansatt av riksdagens partier. Men i övrigt vill han inte säga vilken roll statschefen, som fråntagits sin politiska makt, får.

– Det förekommer att utredningar har expertgrupper som knyts till utredningen, som rådgivare. Men jag vill inte gå in på formerna för samrådet med hovet.

Andreas Norlén vill på förhand inte låsa sig till vilka i kungafamiljen som ska få företräda Sverige. Men en rimlig avgränsning vore statschefens barn, och barnen till tronföljaren plus gemåler, tycker han. När det gäller flaggdagarna vill politikerna att fanan ska hissas på statschefens och tronföljarens födelsedagar och namnsdagar. »Pojken från Ockelbo« lär alltså bli utan.

Avgränsning av apanaget

Riksdagen har beslutat att en parlamentarisk utredning ska avgränsa vilka i kungahuset som ska få representera Sverige, och därmed göra anspråk på anslaget från riksdagen. Det så kallade apanaget.

Kommittén ska också titta på vilka datum som ska vara allmänna flaggdagar samt systemet med ordnar, medaljer och andra utmärkelser.