Kryphål för olagliga gifter

Text: Pär Trulsson och Tomas Malmberg

Bild: Scanpix

För att bli kvitt skadedjur som hotar slå ut hela skördar prepareras frön som ska sås med giftiga kemikalier. Och när kemikalien väl finns i fröet räknas kemikalien inte längre som en egen produkt, utan som en del av handelsvaran betat utsäde. Genom betat utsäde importerar och säljer svenska företag kemikalier som är förbjudna i Sverige, lantbrukare köper utsädet och sätter de olagliga kemikalierna i marken.

Clas-Göran Henriksson, försäljningschef på SW Seed (tidigare Svalöfs Weibull), förklarar att det inte finns några hinder för att använda förbjudna medel.

– Vi har till exempel ett utsäde, betat med ett preparat som varit förbjudet i Sverige i 20 år och kan i princip köpa in ett utsäde som är betat med vad som helst, säger han.

Två av de preparat som används är Elado och Tiram. Enligt svensk lag är de förbjudna. Men inom EU får inte enskilda länders lagar stoppa den fria konkurrensen.

– Det är skandal att de utnyttjar kryphålen, det för tankarna till 1960- och 70-talen och »Tyst vår«. Det som sätts i jorden stannar där, och det rör sig om starka kemikalier. Svensk kemikalielagstiftning har kortslutits, säger Svante Axelsson, agronom och generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Kemikalieinspektionen (KemI) ska enligt svensk lag godkänna alla växtskyddsmedel innan de används. Ändå kan utsäde innehållande förbjudna substanser importeras och användas.

– Vi kan inte utföra någon kontroll eftersom utsäde i juridisk mening inte är en kemisk produkt, säger Peter Bergkvist, agronom på Kemikalieinspektionen.

Jordbruksverket och Naturvårdsverket säger att det är kommunerna som har ansvaret för kontrollen. Flertalet miljöinspektörer vet dock mycket lite om betat utsäde. Några påpekar att utsädesföretagen »kanske« gör egenkontroller.

Stefan Atterwall, odlingschef på Lantmännen, förklarar att de varje år rapporterar till Jordbruksverket hur mycket som ska importeras. På varan står då dessutom vilka ämnen som utsädet behandlats med. Mer än så behövs inte och det finns inga begränsningar för vilka ämnen eller hur mycket som tas in.

– Att Kemikalieinspektionen tillsammans med sina motsvarigheter i Europa på dryga 15 år inte lyckats hitta en gemensam hållning är ytterst beklagligt. Vi följer den lagstiftning som finns, men att den ser ut som den gör anser jag vara ett stort misslyckande, säger Stefan Atterwall.

Det finns även »gröna« betningsmetoder. Till exempel kan frön värmebehandlas innan de hamnar i jorden. De ska enligt EU-riktlinjer och miljö­balken så långt det går alltid komma före användningen av kemikalier.

– Jag vill hävda att vi har kommit långt i användningen av metoder som är bättre ur ett miljöperspektiv, säger Per Widén, agronom som arbetar med gröna betningsmedel på Lantmännen BioAgri.

De gröna alternativen är inte tillräckliga, enligt utsädesföretagen. Exempelvis biter ingen av metoderna på insektsangrepp, enligt dem. Betat utsäde är därför i många fall det enda alternativet om man inte vill bespruta hela åkrar. I stället tycker utsädesföretagen att svensk kemikalielagstiftning är onödigt hård.

– Vi kommer inte att kunna föra ett konkurrenskraftigt jordbruk och Sverige kommer på sikt att bli ett u-land inom odling, säger Clas-Göran Henriksson.

Enligt SW Seed kommer 60–70 procent av det som ska bli våroljeväxtskörden (till övervägande del vårraps men även vårrybs) 2010 vara sprungen ur frön som betats med det förbjudna medlet Elado. Det motsvarar minst 180 ton utsäde.

– Om det rör sig om de mängderna kommer vi bli tvungna att titta på det här. Sedan återstår frågan om vi kan göra något, säger Jonas Östergren som arbetar med riskbedömning av kemikalier på Kemikalieinspektionen.

Även grönsaker, skog, trädgårds- och inomhusväxter bär förbjudna kemikalier över gränsen, konkurrensneutralt och därmed lagligt.

– Vi har ingen kontroll på det och vet därför inte vilka ämnen det rör sig om. Vi måste lita på att före­tagen sköter sig, säger Jonas Östgren.

En ny EU-förordning om växtskyddsmedel kommer träda i kraft 2011. Regleringen blir då generellt hårdare. Men eftersom betat utsäde klassificeras som handelsvara kommer de nya reglerna endast att beröra märkningen. Och eftersom det räcker att en kemikalie godkänns i ett medlemsland inom samma odlingszon låser EU upp svensk lag. Därför kommer det att vara fritt fram för ämnen som aldrig varit tillåtna i Sverige att användas även efter juni 2011.

Fakta | Gifter

Exempel på olagliga produkter som används inom Sverige:

TIRAM Används inom sockerbetsindustrin. Skyddar mot svampangrepp.

ELADO
Används för att beta frön till våroljeväxter (vårraps och vårrybs). Innehåller klotianidin som dödar bin, vilket drabbar ekosystemet och även jordbruket.

ROVRAL Ett brett svampmedel, tar kål på en rad olika sjukdomar.

Metod från 1700-talet

Betning är en mycket gammal bekämpningsmetod som används för att skydda mot sjukdomar och ta ihjäl parasiter och andra skadedjur.
Redan på 1700-1800-talen blandades bland annat koppar, kvicksilver eller arsenik med utsädet. Under 1900-talet har betningsmetoderna mekaniserats och i dag utförs betningen med hjälp av lite olika metoder. Alla med samma syfte:

fröet prepareras med en kemikalie som ger skydd så att det ska kunna gro på bästa sätt. Kvicksilver i utsäde förbjöds 1963. Men fortfarande 47 år senare finns det ingen tydlig kontroll på vilka kemikalier som frön betas med.

Källa: Jordbruksverket, KRAV, KemI.