»Kvinnorna är inte ens nära att ta över«

Text:

– I förra veckans styrelsegranskning hade 53 av 282 börsbolag lämnat sina nomineringar. De når upp till 36 procent kvinnor. Lägger man ihop dem med alla de bolag som ännu inte lagt fram sina förslag och utgår från att de har samma könsfördelning som i dag, är vi uppe i 29,4 procent.

Var tror du vi hamnar efter denna stämmosäsong?

– Jag tror att vi kommer att landa på 35 procent kvinnor.  Inför förra säsongen började vi på 25 procent och nådde upp till 28. Så blir det 35 är det en klar förbättring.

Hur nöjd är du med det resultatet?

– Det är en otroligt bra ökning om man jämför med hur det sett ut tidigare. Då har det bara ökat någon procent per år. Men det är långt ifrån målet på 50 procent.

Vad är förklaringen?

– Det beror på att regeringen hotat med lagstiftning, på den intensiva debatt som ägt rum och på att valberedningar känner att de har pressen på sig. Valberedningens arbete har professionaliserats, de tar hjälp av externa rekryterare och söker utanför sina vanliga nätverk.

I förra veckan kom statistik som visar att kvinnor på höga kommunala poster tjänar mer än män. Samtidigt ökar antalet kvinnor i styrelser kraftigt. Är det så att kvinnorna börjar ta över?

– Absolut inte. Det är intressant det där begreppet »kvinnor tar över«. När bolag har 60 procent män i en styrelse, heter det att de har en jämställd styrelse, men när de har 60 procent kvinnor heter det att kvinnorna tar över. Kvinnorna är inte ens nära att ta över. 6 procent av kvinnorna är börs-vd:ar, 6 procent ordförande i börsbolag. Vi har långt kvar innan vi kan börja tala om att vi är jämställda.