L säger nej till skatter

Text:

Bild: TT

L säger nej till skatter 

Regeringspartierna har kommit överens med C och L om att genomföra en omfattande skattereform. Men innan förhandlingarna inför en ny skattereform ens har startat, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund redan nu nej till eventuella förslag om att återinföra förmögenhetsskatt, arvsskatt eller fastighetsskatt. Finansminister Magdalena Andersson (S) uppger för Sveriges Radio att hon så snart som möjligt vill inleda diskussioner kring skattereformen.

Krav på agerande från regeringen angående Macchiarini- skandalen

Liselotte Højgaard, ledamot vid KI:s styrelse, kräver att regeringen startar en ny, oberoende utredning om Macchiarini- skandalen, rapporterar Ekot.  Detta krav kommer efter den kritik som riktats mot den utredning som Sten Heckscher tidigare gjorde, en utredning vars underlag uppges ha försvunnit.

I ett brev till Matilda Ernkrans (S), minister för forskning och högre utbildning, skriver Højgaard att styrelsens arbete med fallet har varit bristfälligt.

SD lämnar kravet på svexit

Sverigedemokraterna tonar ner sin EU-kritik och vill inte längre lämna unionen, enligt valplattformen som presenterades i dag.

”Frihandel och den inre marknaden är en förutsättning för Sveriges företag och tillväxt”, står det i den nya valplattformen, skriver enligt TT.

Debatter

Stureplan ska restaureras och återfå sin glans från sekelskiftet. Det skriver företrädare för den grönblå majoriteten i Stockholms stad på SvD Debatt och meddelar att planerna på att riva stora delar av kvarteret nu har omarbetats.

Fler statliga skogar måste skyddas och Sveaskogs avkastningskrav sänkas, skriver företrädare för 23 miljö- och naturorganisationer under ett upprop på DN Debatt.  Statliga Sveaskog, som förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar, bör stå för en hållbar skogsförvaltning, anser de, men menar samtidigt att skötseln av Sveaskogs marker, till stor del på grund av höga avkastningskrav, hittills inte har levt upp till nationella och internationella miljömål.

Kärnkraften är inte konkurrenskraftig, hävdar Tomas Kåberger, professor på Chalmers och arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo, på DI Debatt.  Medan kärnreaktorer och vattenkraft tappar i konkurrenskraft, står sol- och vindenergi redan nu för den billigaste nya elen i alla viktiga ekonomier i världen utom Japan, menar han.