Lag om hemlig dataavläsning utvärderas

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera lagen om hemlig dataavläsning, för att ta ställning till om den ska permanentas.

Text: TT

Bild: Gilles Lambert

Hemlig dataavläsning innebär att brottsbekämpande myndigheter i hemlighet får installera mjuk- eller hårdvara i en dator, mobil eller surfplatta för att exempelvis läsa av meddelanden och avlyssna samtal i krypterade appar.

Lagen trädde i kraft den 1 april 2020 och är tidsbegränsad till sista mars 2025. En utredare ska analysera nyttan och behovet av hemlig dataavläsning och titta på om lagen bör permanentas och om den i så fall behöver ändras på något sätt.

Förra året användes hemlig dataavläsning i 145 ärenden, enligt Åklagarmyndighetens årliga rapport om hemliga tvångsmedel.

”De brottsbekämpande myndigheternas erfarenheter av hemlig dataavläsning har hittills varit mycket goda", säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.”

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023. Det är oklart vem som utses till utredare.

***