Lagom sötma smakar bäst

Text:

Bild: Colorbox

Tjugofyra sorters gourmetmarmelad stod på ett bord i varuhuset. Kunderna fick rabatt på valfri sort och provsmakningen var gratis.

En annan dag stod bara sex marmeladsorter framdukade. Färre stannade, men tio gånger fler köpte. Choklad, läsk, och öl har utsatts för samma test, med samma resultat: när valmöjligheterna ökar köper vi mindre.

Experimenten beskrivs i psykologen Barry Schwartz bok »The Paradox of Choice«, som kom ut 2004 och utmanade idén om relationen mellan valfrihet och välmående som linjär: ju fler val, desto mer köper vi, desto bättre mår vi. Schwartz teori var att valfrihet är bra, men att det tycks finnas en gräns då alternativen blir så många att vi känner att vi måste välja bort för mycket och därför undviker val. Dessutom innebär fler valmöjligheter att vi ständigt omprövar besluten. Vi blir stressade varelser som jämt jagar något annat i stället för att vara beständiga.

Valmöjligheternas bördor kan minskas genom att vi accepterar inskränkningar i friheten, nöjer oss med bra nog och vänjer oss vid oåterkalleliga beslut.

Kanske hade regeringens särskilda skolkommission sneglat på det där. Kanske har skolan, som gourmetmarmeladen i varuhuset den första dagen, fått för många sorter, och oron över att missa den bästa stressar mer än ger frihetsrus. För att göra våra val mindre avgörande, föreslog skolkommissionen att platserna till de populäraste skolorna ska lottas ut.

Att just det skulle vara rätt medicin är svårt att se. Något vet man: att uppleva tillvaron som ett lotteri ökar stressen och får oss att må ännu sämre. Några marmeladsorter att välja på kanske är en bra idé.