LSS-utredningen kritiseras hårt

Text:

Bild: TT

På torsdagen presenterade regeringens utredare Gunilla Malmborg den redan på förhand kritiserade LSS-utredningen. Ett förslag i Malmborgs utredning är att barn under 16 år inte längre ska beviljas personlig assistans. I stället ska de och deras familj vända sig till kommunen för att få den nya insatsen personligt stöd till barn.

Läs mer: Omvändelse under galgen

Enligt TT är Sveriges Kommuner och Landsting är försiktigt positiva till förslaget. Men från funktionshinderrörelsen är kritiken skarp.

»Vi kommer att få 290 olika tolkningar av vad barn med funktionsnedsättningar och deras familjer ska kunna få för stöd«, skriver Maria Persdotter, ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) i ett pressmeddelande.

Läs mer: Regeringen backar om LSS

Mikael Klein, intressepolitisk chef vid paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige, säger att barnfamiljernas rätt att bestämma över sin vardag kraftigt beskärs av förslaget.

LSS-reformen »pappa«, före detta Folkpartiledaren Bengt Westerberg, stämmer in i kritiken.

– Att man breddar åtgärdskatalogen, det har jag inget emot. Däremot tycker jag att det är fel att barn inte kan få personlig assistans. Jag tror att det fortfarande finns föräldrar som föredrar personlig assistans före kommunernas insatser, då ska de inte bli av med den möjligheten, säger Westerberg till Fokus.

– Det är en maktförskjutning från föräldrarna till kommunerna, fortsätter han.

Bengt Westerberg förväntar sig att förslagen i utredningen kommer att möta en hel del kritik hos remissinstanserna. Göteborgskommunalrådet, tillika ledamoten i KD:s verkställande utskott, David Lega, räknar å sin sida med en rejäl sågning.

– Jag tror att remissinstanserna kommer att massakrera utredningen. Och det tror jag är bra. Utredaren har missat så många perspektiv, det är lätt att säga att vi tar bort barn under 16 år och ger dem kommunalt stöd, och stanna där och inte diskutera effekterna för den övriga familjen.

Läs mer: Regnérs siffra saknar vetenskapligt stöd

David Lega lever själv med en funktionsnedsättning sedan födseln och säger att han oroas av effekterna både som brukare av personlig assistans och som kommunpolitiker.

– Det innebär en jätteövervältring av kostnader på kommunerna. Och det gör mig ännu mer rädd ur brukarperspektivet då det blir helt ojämlikt över landet vilket stöd man får. Det är att gå tillbaka 30 år i tiden.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) är den som tar emot utredningen. I ett pressmeddelande säger hon:

– LSS och assistansersättningen har under många år haft problem, bland annat efter förändrad rättspraxis. LSS-utredningen tillsattes för att få till en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.