LTU kan dra fördelar av att 1 000 miljarder ska investeras i norr till år 2040

Text:

Bild: Pressbild

Ni har en hög andel utexaminerade, är det enkelt att plugga hos er?

– Nej, det finns många faktorer som gör att en student lyckas. Många har goda förutsättningar redan från början att klara en universitetsutbildning och är motiverade. Vi har även mycket stöd, service och supportfunktioner för våra elever. Sedan beror det på kvaliteten på lärarna. Vi har en stor forskningsandel, vilket gör att vi har många professorer, doktorer och doktorander som undervisar. Totalt är de 1 700 personer.

Varför har ni så många lärare med doktorsexamen?

– Vi är ett forskningstungt universitet så på ett sätt kan man säga att det är en uttalad strategi.  Av vår årsomsättning på 1,8 miljarder kronor går en miljard kronor till forskning, vilket är högt, jämfört med andra lärosäten. Med vår placering och kompetens attraherar vi tunga företag som LKAB, Ericsson, Northvolt och SSAB.

Det sista företaget, SSAB, har lovat gigantiska investeringar i Norrland. Hur påverkar det er?

– Ja, 1 000 miljarder kronor till år 2040 – det är verkligen jättestora summor. Universitetet är involverat på flera sätt, bland annat ska vi ta fram fossilfria metoder tillsammans med företag. Vi samarbetar även kring andra stora satsningar på hållbarhetsområdet. Det här kommer att engagera hela skolan, både forskare och studenter.

Varför attraherar ni så få personer med utländsk bakgrund?

– Alla lärosäten har i uppdrag från Universitetskanslersämbetet att göra en tematisk utvärdering av breddad rekrytering – något som vi lämnade in nyligen. Där beskrivs exempelvis hur vi försöker locka fler tjejer att läsa civilingenjörsutbildningarna och även attrahera personer med utländsk bakgrund. Vi gjorde ett snabbspår för utländska högskoleingenjörsstudenter som behöver en examen, men fick knappt några sökande.

Vad beror det på att ingen sökte snabbspåret?

– En analys är att det beror på vårt geografiska läge. Vi får generellt inte så många sökande med invandrarbakgrund som storstadsregionerna. Utbildningarna har inte varit på distans. Att flytta långt norrut kan vara ett hinder både för personer med utländsk bakgrund och andra elever. Vi har kanske haft lättare att få män från inlandsregionen att söka sig till oss.

Här kan du ladda ner och se alla topplistor i FOKUS högskolerankning!

***

LÄS FLER ARTIKLAR I ÄMNET HÄR:

LTU kan dra fördelar av att 1 000 miljarder ska investeras i norr till år 2040

Känsligt att ranka lärosäten

»Jag förstår att vår forskning ser dyr ut«

Här är Sveriges mest effektiva doktorsutbildning

Här är högskolorna som bäst möter studenternas behov 2021