M och KD stöttade SD:s förslag om att kalla in public service-chefer

Text: Jan Scherman & Leif Holmkvist

Bild: TT

Det började med att SVT:s Morgonstudion diskuterade ungdomsrån. Och så var det radioprogrammet ”Rebecca och Fiona med P3”. Det fick SD:s ledamöter i kulturutskottet, Aron Emilsson och Angelika Bengtsson, att se rött. På kulturutskottets möte 20 februari, framförde SD kravet att cheferna för SVT och SR skulle kallas till utfrågning om sin syn på begreppen ”opartiskhet” och ”saklighet”.

Någon gång per mandatperiod bjuds public servicecheferna in till kulturutskottet, ofta på initiativ av kansliet eller presidiet i samband med en proposition eller ett betänkande. Men även enskilda ledamöter kan begära att de kallas, vilket kräver stöd av en majoritet.

Det var vad som hände förra torsdagen. I beslutsprotokollet från utskottet står:

”Aron Emilsson (SD) begär att utskottet ska kalla public service-bolagen till ett utskottssammanträde för att inhämta information om deras syn på sändningstillståndens bestämmelser om att sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt.

Utskottet beslutade att avslå begäran och menar att det inte är aktuellt att kalla public service-bolagen till utskottet. Mot beslutet reserverade sig SD-ledamöterna.”

Enligt protokollet avslutades kulturutskottets möte förra torsdagen klockan 11.35. Det blev omedelbart offentligt känt vad SD krävt. Utskottets ordförande Christer Nylander (L) var snabbt ute och tog avstånd från SD:s krav:

– Jag blir ganska upprörd av det där och jag är glad över att majoriteten av utskottet sa nej till förslaget. Vi ska inte ha en process där vi politiskt avgör vad som är bra och vad som är dåligt, sade Nylander till media.

SVT-chefen Hanna Stjärne uttalade sig i DN och sa att ”en gräns passerats”. En våg av skarpa reaktioner följde från chefredaktörer, kolumnister och kulturpolitiker. Men i hastigheten att snabbast och skarpast ta avstånd från SD, försvann frågan om vad som faktiskt hänt.

Fokus skickar en mejlfråga till Christer Nylander om SD verkligen var helt ensamt om förslaget att kalla public service till en utfrågning, och han svarar följande:

”Jag är på utrikes resa och lite svår att nå. Det finns ett beslutsprotokoll som är justerat. Av det framgår att SD var det enda parti som reserverade sig. Vi för inte diskussionsprotokoll och jag vill inte återberätta vad olika ledamöter sagt, men kan säga så mycket att alla partier yttrade sig och argument, tonalitet och upprördhet varierade.”

Christer Nylander utvecklar sina svar i en intervju:

Fanns det fler partier som på något sätt stödde i diskussionen under utskottets möte?

– Som sagt, den enda reservationen kom från SD.

Men fanns det fler partier som stödde SD:s tanke på att kalla public service-cheferna till en utfrågning?

– Det är väl ingen hemlighet att både M och KD också blivit alltmer kritiska till public service.

Så de stödde också tanken på förhör i utskottets regi?

– Ja, de var mer principiellt för en sådan sak, men de reagerade också mot att utfrågningen skulle bygga på enskilda och konkreta exempel i utbudet, säger Christer Nylander.

Partiernas tidigare enighet om att slopa licensen och övergå till en skatt liksom kring det nya sändningstillståndet rämnade i fjol. SD svängde och har i en motion, som ännu inte behandlats av riksdagen, krävt ett totalt omtag i frågan om public service. SD kräver ett minskat utbud, tydligare krav på saklighet och opartiskhet med inrättande av ett vetenskapligt råd för hårdare ”rättskipning”, mindre resurser och hårdare effektiviseringar.

Så vad hände egentligen på kulturutskottets möte förra torsdagen?

Ja, SD var uppenbarligen inte ensamma i sin sitt krav på att kalla in SVT- och SR-cheferna. Aron Emilsson hade skickat ett mejl med sitt förslag till utskottets presidium. Ordförande Nylander tog upp det som en övrig fråga. Debatten hettade till och stämningen blev snabbt så upprörd att SD-ledamoten Angelika Bengtsson berättar att hon skakade i kroppen efter mötet. Aron Emilsson gick under jorden så fort anstormningen från media inleddes. Men det berodde mest på att han skyndade iväg till sitt eget 30-årskalas.

M och KD:s representanter har legat lågt sedan kulturutskottets möte, men uttalar sig nu om förtroendet för public service.

– Hos allmänheten finns en utbredd uppfattning om vänstervridning inom public service. Vi diskuterar gärna opartiskhet med dem, men inte kopplat till enskilda program, säger Roland Utbult (KD), som själv i helgen anmält två program (UR:s Hare Krishna-program och SVT:s Kinaproducerade Tibetdokumentär) till Granskningsnämnden.

– Fokuset på de två programmen gjorde att vi inte reserverade oss. Vi går inte in på tablånivå, sändningstillståndet är vår nivå, säger Lotta Finstorp (M), som på lördag är inbjuden av SVT för att bakom kulisserna studera Melodifestivalens Andra chansen i hemstaden Eskilstuna.

Lawen Redar (S) är djupt kritisk mot M och KD:

– Märkligt att de inte markerar när SD vill diskutera programledares politiska hållning.

SD:s Angelika Bengtsson bekräftar stödet från M och KD:

– Vi har en mycket bra dialog med både kristdemokrater och moderater. Vi har en stor samsyn om public service, men de har inte kommit lika långt som vi i sin mognadsfas kring vad som måste göras för att stärka public service oberoende, säger Angelika Bengtsson.

– Båda två stödde vårt förslag principiellt, men tyckte det var fel att ta upp två konkreta exempel som skäl till att kalla in bolagscheferna till utskottsförhör och förklaringar till hur de ser på sitt uppdrag.

Angelika Bengtsson säger att frågan om att kalla in public service-cheferna kommer att diskuteras inom SD igen.