Mc-gängens nya måltavla

Text: Terese Cristiansson

Bild: Peter Holländare/Scanpix

Två biffiga killar med gängsymboler och vapen.
En företagschef utan brottsbakgrund och en kassa med kontanter.
Budskapet är enkelt: »Lyd eller dö.«

Scenariot blir vanligare, visar en ny färsk rapport från Rikskriminalpolisen, som Fokus som första tidning kan presentera. Enligt rapporten »Undersökning med fokus på utpressning relaterad till organiserad brottslighet« syns en ökning av utpressning mot företagare som själva inte har någon kriminell bakgrund. Allt fler företagare tvingas lämna sina företag, betala falska skulder på miljontals kronor, eller tvingas till att själva begå brott.

Det som ses som mest alarmerande i rapporten är att allt fler utpressningar kan kopplas till organiserad brottslighet såsom mc-gäng eller andra kriminella nätverk.

– Vi ser en tendens inom den organiserade kriminaliteten att använda utpressning som viktig inkomstkälla. Rapporten visar att man inte längre är rädd att ge sig på den vita marknaden, säger Thord Modin, chef för Rikskriminalens analyssektion.

Analysen har utförts med hjälp av underrättelserapporter, statistik samt enkätundersökningar med poliser, informatörer och 10 000 företagare. Rapportens siffror tyder på en mörk utveckling.

Antalet anmälda utpressningar har fördubblats sedan år 2000. Den statistiska ökningen kan till viss del bero på ökad anmälningsbenägenhet men mörkertalet tros fortfarande vara stort. Att minst 26 procent av utpressningarna är utförda med vapen och med hänvisning till speciella gäng visar tydligt att det är den organiserade brottsligheten som står för stora dela av utpressningarna.

För de utsatta är konsekvenserna stora. Hoten börjar i liten skala men trappas snabbt upp och enligt rapporten kan »skulderna« växa till 10 miljoner kronor. Inte sällan blandas barn och barnbarn in.

– Jag tvingades lämna hela mitt företag, har en person berättat för polisen.
I andra fall har företagare tvingats anställa personer de inte vill ha, använda särskilda underleverantörer eller betala en månadsavgift för att få skydd.

Enligt rapporten går det tydligt att urskilja en organiserad inkassoverksamhet som utbreder sig över större avstånd och som kan länkas till kriminella gäng. Inte sällan finns det kopplingar till penningtvättverksamhet. Tillsammans med utpressningen utgör det ofta den finansiella motorn i brottssyndikaten.

Det är också tydligt att många utpressare rider på vågen av den rädsla som finns för kriminella gäng. Utpressaren säger att han eller hon tillhör ett gäng vilket kan räcka för att företagaren ska betala den falska skulden.

– De använder sig av ett så kallat vålds­kapital och eftersom inte alla gärningsmän är identifierade har det inte alltid gått att se om de verkligen tillhör ett gäng eller bara uppger sig göra det, säger Carina Axelsson som utfört kartläggningen.

Enligt Dick Malmlund, som är säkerhetschef på Svensk Handel, vågar få företagare polisanmäla.

– Jag skulle tyvärr tro att hälften inte anmäler. Många känner att det bara kommer att bli värre och att polisen inte kan skydda dem. Dessutom kommer det med jämna mellanrum upp fall som berättar att hoten fortsatt trots att polisen kopplats in, säger han.

Dick Malmlund menar att det behövs krafttag inom polisen.

– I första hand måste anmälningsmottagandet ändras. Det går att jämföra med hur man tog emot misshandlade kvinnor för några år sedan. De kände sig ofta dåligt mottagna och otrygga. Sedan dess har man jobbat för att det ska bli bättre och i dag anmäler fler kvinnor misshandel. Samma sak bör göras med utpressningsfallen.

Men många företagare väljer att vända sig till privata aktörer i stället för att gå till polisen.

– Då kan man köpa ett visst skydd och trygghet. Av polisen får de ta vad som erbjuds vilket inte alltid är tillräckligt. Men det märks en tydlig vilja till förbättring inom polisen, säger han.
Även om siffrorna är dystra ser Thord Modin positivt på utvecklingen inom polisen.

– I dag finns det fyra personskyddsrotlar med specialkompetens för att skydda offer och vittnen. Målet är att det ska finnas den här typen av rotlar på fler platser i landet så att folk vågar anmäla utan att utsätta sig eller familjen för några risker. Och oftast, jag poängterar oftast, brukar gärningsmännen gå vidare till ett nytt offer när någon anmäler och inte backar under utredningen.

– Men det är viktigt att brotten anmäls annars är vi chanslösa och utpressningen fortsätter.