Migrationsverkets förvar stöps om

Ny utredning ska få ordning på kaoset.

Text:

Bild: TT

Regeringen sjösätter en utredning som ska se över Migrationsverkets förvar. Dessa finns på sex platser i landet och där sitter de som ska utvisas ur riket inlåsta i väntan på att beslutet ska verkställas. I samband med att utredningen presenterades sade migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) att stor vikt ska läggas vid att öka säkerheten på förvaren.  

– Det är inte ovanligt att vapen och narkotika påträffas i de förvarstagnas rum. Migrationsverket har påtalat länge att de vill ha utökade befogenheter att visitera de förvarstagna samt genomsöka rummen. Men förra regeringen har inte gjort något åt det, sa ministern.   

Fokus avslöjade stora brister i förvarsverksamheten i våras då anställda vittnade om kaos; bland annat släpps intagna allt som oftast ut på gatan vind för våg och kontrollen av de som rekryteras beskrevs som bristfällig. Något senare kom en granskning från JO som bekräftade bilden. 

I våras beslöt regeringen om krav på utdrag ur brotts- och misstankeregistret vid nyanställningar. Nu vill den även utreda hur transporterna till och från förvaren ska bli säkrare samt om möjligheter att anlita extern vakt- och säkerhetspersonal. En annan förändring regeringen vill se är att den maximala förvarstiden förlängs från tolv till 18 månader.  

Enligt en vägledande dom från 2020 är det i dagsläget inte möjligt att ta en människa i förvar i syfte att bestämma eller bekräfta någons identitet eller nationalitet. Dessutom angav domen personen måste släppas omedelbart om hen söker asyl. Rent praktiskt innebär det att någon som befinner sig illegalt i landet släpps om vederbörande grips misstänkt för brott, men då söker asyl. Även detta vill regeringen ändra på. 

Slutligen ska utredningen se hur en elektronisk fotboja kan användas i stället för förvar, på de som ska utvisas. Detta skulle även vara ett led i att komma till rätta med platsbristen på förvaren. I dag finns runts 600 platser, medan det vid årsskiftet fanns drygt 9 000 personer med utvisningsbeslut som var efterlysta av polisen.  

En anställd på ett förvar säger att behovet av åtgärder är stort. 

– Sedan ert (förra) reportage har det snarare skett försämringar här. Personalomsättningen är stor, liksom underbemanningen. I dag var det endast fyra i personalen med trettio inlåsta förvarstagna, och det borde vara sju. Hälften är nya och oerfarna, säger en källa.  

Just underbemanningen är en stor riskfaktor, menar källan. Särskilt när det sker oväntade händelser.  

– Jag har många kollegor som är rädda på jobbet nu. Vissa har arbetat här i 10-12 år och säger att det aldrig har varit så illa som nu.  

Vad anser du om att utöka möjligheten att hålla fler i förvar längre, samt möjlighet att visitera celler? 

– Det är väl bra om det skulle fungera. Men det avhjälper ju inte problemet för oss. Vi är kraftigt underbemannade. Osäkerheten för oss ökar ju bara ännu mer. De blir också farligare ju längre de sitter.  

Hur blir de farligare? 

– Ju lägre de sitter i förvar desto kaxigare blir de och de vågar ställa till mer djävulskap. Vem vågar då gå in och plocka knark och vapen av dem? Det leder till ännu räddare personal och större personalflykt.   

***