MP tar upp kampen om landsbygden

Text:

Bild: Henrik Montgomery/TT

Miljöpartiets popularitet är inte särskilt hög på landsbygden, konstaterar partiet i sin valanalys. Endast en procent av väljarna och tio procent av de egna väljarna tycker att MP ”förstår vanligt folk”. På kongressen finns därför en rad förslag för att ta upp kampen om landsbygden.

Miljöpartiet, som inleder helgens kongress i Örebro nu under fredagen, kan behöva en stärkande uppsamling. Partiet lyckades klamra sig över fyraprocentsspärren i riksdagsvalet (4,4 procent), men saknar enligt TT representant i kommunfullmäktige i nästan en tredjedel av landets kommuner.

En oro finns för protester likt Gula västarna i Frankrike, och flera av de omkring 300 motioner som ska behandlas på kongressen handlar om att nya miljöskatter inte ska slå mot landsbygdsbor eller öka klyftorna.

– Det är viktigt att vi höjer bensinskatter och så vidare, men då måste vi också ge någonting tillbaka till dem som drabbas av skatterna, säger Aida Bedali, språkrör i Grön ungdom, till TT.

Partistyrelsen, som inte uttrycker något direkt stöd för förslagen, vill däremot ta fram ett system, där intäkter från miljöskatter går direkt tillbaka till medborgarna med en lika stor summa för alla.

I sitt öppningstal på fredagen försökte Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin också stärka stödet från landsbygden genom att föreslå avskrivna studielån för unga som bosätter sig där. Ett förslag som från början kom från landsbygdskommitténs utredning för ett par år sedan.

Genom att avskriva CSN-lån för unga som bosätter sig i glesbygdskommuner kan man göra det lättare för äldreboendet, vårdmottagningen och byskolan i glesbygden att attrahera lärare sjuksköterskor och läkare, menar hon.

Däremot vägrar Isabella Lövin att gå med på bilden av klimatomställningen eller miljöpolitiken som något som skapar splittring mellan stad och land.

– Tvärtom kan klimatomställningen vara en del av det som överbryggar klyftor mellan stad och land, sade hon i sitt öppningstal. 

Många medlemmar har inför kongressen föreslagit att stryka ”Miljöpartiet” för att endast behålla namnet ”De Gröna”. Partiledningen vill att frågan om namnbyte ska behandlas i en utredning som presenteras inför nästa kongress. Flera motioner handlar om att partiet ska driva frågan om att införa medborgarlön, något som partiledningen dock inte ställer sig bakom. Flera av de förslag som kommer upp på kongressen handlar om hur man ska minska flygresandet. Enligt ett av förslagen bör inrikesflygen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö förbjudas och ett individuellt kvotsystem införas som begränsar antalet flygresor. Förslaget får däremot inte stöd hos partistyrelsen.

På lördagen ska en efterträdare till Gustav Fridolin väljas till nytt språkrör. Favorittippade finansmarknadsminister Per Bolund väntas ta över, men utmanas av prästen och politikern från Växjö, Magnus Wåhlin, som kan räkna med stöd från sitt hemmadistrikt Kronoberg.

En ny partisekreterare ska också väljas efter Amanda Lind. Emma Nohrén, tidigare riksdagsledamot och Malmöpolitikern Märta Stenevi är ett par av kandidaterna.