När avgår ÖB?

Text: Leif Holmkvist

Bild: Scanpix

Man kan förstå om överbefälhavare Håkan Syrén längtar tillbaka till nyår.

Då handlade kritiken »bara« om hans fyramiljonersfilm med julhälsning till försvarets anställda.

Håkan Syrén är i praktiken satt under ekonomiskt förmyndarskap av försvarsminister Sten Tolgfors. Han har två veckor på sig att i det närmaste halvera det redan två gånger halverade försvaret. Han beskylls för att sakna kontroll över verksamheten, som beskrivs i termer av »fritt fall«. Han får hård kritik för att hans underlydande försökt dölja misstankarna om tortyr i Kongo. Han har order från politikerna att fördubbla Sveriges utlandsstyrkor. Och han vägrar att stödja Saab och FMV:s planer på att köpa »Super-Jas«.

Den fråga som det just nu viskas om i försvarskretsar är: »Varför avgår han inte?« Hur mycket stryk tål ÖB?

På försvarsdepartementet sitter »genomförandegruppen«, som skapades efter försvarsminister Mikael Odenbergs avhopp förra hösten, med företrädare för försvars- och finansdepartementet. Deras uppdrag är att sänka Sveriges kostnader för försvarsmateriel med tre miljarder per år. I mitten av juni lämnar de sitt förslag. Enligt Fokus källor väljer de att prioritera flyg- och undervattensverksamhet. Det går på tvärs med ÖB:s behov av utrustning och skydd för de växande utlandsstyrkor som alliansen beställt.

Samma ljusblå juninätter tvingas ÖB:s stab lusläsa den parlamentariska försvarsberedningens förslag till långsiktig inriktning av försvaret, baserad på den hotbild politikerna levererade i början av december: miljöhot, klimatförändringar, energikriser och sårbarhet mot it-attacker och terrorism beskrevs som främsta hot. »Väpnat angrepp mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid«, löd en central mening. Och genomförandegruppen vill ge ÖB Super-Jas och svenskbyggda ubåtar.

Åter: Hur mycket pallar karln?

– Kopiöst mycket, svarar de som känner Håkan Syrén.

De beskriver gärna Håkan Syrén i motsatser: både försiktig och modig. Plikttrogen, men kan bita ifrån. Förrförra försvarsministern Leni Björklund (s) fick till exempel höra att ÖB inte tänkte ta ansvar för en enda materielbeställning som inte var försvarspolitiskt motiverad.

– Syrén är en analytiker och strategisk tänkare som alltid försöker driva utvecklingen dit han vill ha den. Men nu är han så trängd att det är svårt att förstå vart han ska ta vägen, säger en av Fokus källor.

– Personer i försvarsledningen har uppmanat honom att avgå. Men det ser han inte som en del av lösningen på försvarets problem. Det finns alltid en gräns där ministerstyret blir så stort att det inte längre kan förenas med uppdraget som myndighetschef. Jag tror att han är bra nära den gränsen nu, säger en person med mycket god insyn i försvarshögkvarterets arbete.

Läs mer om: Den svenska försvarslösheten, överbefälhavarens förtalsskandal, förre försvarsministerns avgång