Nu satsas på fler vattentankar för nödlägen

Sverige rustar upp beredskapen mot brist på dricksvatten. Livsmedelsverket ska köpa in nödvattentankar och större tankar för att transportera vatten till drabbade områden.

Text: TT

Bild: Magnus Andersson / TT

En påminnelse om vad vattenbrist kan innebära kom i Nyköping och Oxelösund för knappt en månad sedan. Mer än 30 000 hushåll och andra verksamheter blev utan vatten i kranarna när en huvudvattenledning gick sönder. Kommunerna fick ställa ut nödvattentankar i nästan en vecka.

Andra gånger är det torrt väder som ger brist på dricksvatten. Problemet har skärpts av det förändrade klimatet.

– Torkan har blivit mer påtaglig, säger Christina Nordensten, krisberedskapshandläggare på Livsmedelsverket.

I dagsläget har Livsmedelsverket 27 containrar med uppvikbara nödvattentankar, utplacerade på sju platser i Sverige. Varje container innehåller 35 eller 40 tankar, och varje tank kan fyllas med en kubikmeter vatten.

– Vi kommer att köpa in fler containrar med komplett utrustning. De är avgörande vid större kriser, säger Christina Nordensten, som också är chef för den nationella Vattenkatastrofgruppen.

Hon framhåller att containrarna bara ska användas vid nödlägen.

Mindre problem med tillfällig vattenbrist måste kommunerna kunna lösa själva, kanske med hjälp av någon grannkommun. Varje kommun behöver också ha en nödvattenplan om hur man ska hantera oväntade händelser.

– Har man ingen plan, så kommer det inte att fungera särskilt bra, säger Christina Nordensten.

Många kommuner har redan en nödvattenplan.

– Men de kan nog se väldigt olika ut, säger Nordensten.

Livsmedelsverket kommer också köpa in större vattentankar, som kan fraktas på lastbil.

– Under torkan 2016 och 2017 på östra sidan av Sverige var det viktigt att kunna transportera vatten till de drabbade områdena, säger Christina Nordensten.

Dessa tankar är i storleksordningen tio kubikmeter, det vill säga 10 000 liter.

Fakta: Nödvattentankar

Livsmedelsverket har containrar med nödvattentankar i Helsingborg, Borås, Gotland, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Luleå. Fler orter väntas tillkomma.

De flesta av containrarna innehåller 40 uppvikbara nödvattentankar, plus kranar och annat som behövs för att de ska kunna användas. Varje tank rymmer en kubikmeter vatten.

Några containrar är beredda att användas på vintern. De innehåller även elverk och värmemattor, men något färre vattentankar.

För att få hjälp med nödvattentankar måste en kommun slå larm till den nationella Vattenkatastrofgruppen. Antalet larm per år varierar stort, men det brukar vara ett 20-tal.

Tankarna viks upp och förses med en innersäck som fylls med vatten i närheten av platsen där de ska ställas ut.

Källa: Livsmedelsverket, Vattenkatastrofgruppen

***