Partitoppen ger dig bästa kollen på opinionen

Text:

Bild: TT

Fokus presenterar riksdagspartiernas senaste opinionsstöd

Den mest grundläggande förutsättningen för partipolitik i en demokrati är att det bara finns 100 procent röster. Vinner ett parti i opinionen, måste ett annat förlora. Det är stor skillnad från vad som gäller, till exempel inom näringslivet, där konkurrenter kan växa samtidigt. Att en part alltid måste växa på bekostnad av en annan, är ett skäl till att det är så fängslande med partisympatiundersökningar.

Det andra procenttalet som är grundläggande i partipolitik är förstås 50 procent, eller snarare 51 procent. Det behövs en majoritet för att fatta beslut. Med ett valsystem som det svenska innebär det för det mesta att inget parti kan regera på egen hand. Partier måste sam-arbeta med andra partier.

Problemet är förstås att den första förutsättningen ofta hamnar i konflikt med den andra. Under regeringen Reinfeldt växte Moderaterna på bekostnad av de andra allianspartierna. I dag tynar Miljöpartiet bort i koalitionsskugga. Och mittemellan blocken växer ett tredje, som alla försöker tänka bort. Sverigedemokraterna har stulit väljare från båda de stora partierna och i och med det underminerat de traditionella sätten att finna en kompromiss mellan konkurrens och samarbete.

Visst är politik mycket mer än spel, procentsatser och taktiserande. Men för att göra allt det som är »mer«, krävs det först att man går segrande ur spelet om procentsatserna. Från och med detta nummer kommer därför Fokus, i samarbete med Novus, att i varje nummer publicera en sammanvägning av de senaste stora opinionsundersökningarna. För att hålla koll på vinnare och förlorare behöver ni inget annat.