Polisens nya psykvapen

Text:

Bild: Björn Larsson rosvall/scanpix

Förra veckan berättade Fokus historien om tionde psyopsförbandet – det svenska försvarets okända enhet för psykologisk krigföring. Förbandet är under uppbyggnad men har redan bedrivit propagandakrig på Natos uppdrag mot talibanerna i Afghanistan och Muammar Khadaffi i Libyen. Deras metoder är kontroversiella och helt oreglerade i svensk lag. Med hjälp av vilseledning och manipulering av information kan de i teorin påverka vem som helst, var som helst.

I dag kan Fokus visa att metoderna används i Sverige mot svenska medborgare. Men inte av Försvarsmakten – utan av polisen.

Det hela började i Helsingborg hösten 2010. I stadsdelen Drottninghög – ett miljonprogram som i medierna brukar beskrivas som en problemförort – brann det. Igen. Uppgiften att göra något åt de anlagda bränderna hamnade på Jonas Bergs bord. Chefen för Helsingborgspolisens ungdoms- och narkotikagrupp funderade en stund innan han kom på idén.

– Det vi kände till var det här med psykologisk krigföring så vi hörde av oss till Försvarsmakten, säger han.

Vid Ledningsregementet i Enköping höll man just på att starta psyopsförbandet. De var villiga att hjälpa till. Efter att Rikspolisstyrelsen gett sitt godkännande åkte Jonas Berg och hans kollegor, sammanlagt en handfull poliser, till Enköping, där de fick genomgå psyopsförbandets två veckors grundkurs i psykologiska operationer.

– Vi har stöttat dem med utbildning och rådgivning, säger kapten David Bergman, som ansvarar för utbildningen vid tionde psyopsförbandet.

Jonas Berg tog med sig de militära kunskaperna hem, filade lite på dem, och lanserade sedan en polisiär variant i Drottninghög. Han valde att kalla det taktiska informationsinsatser.

Metoden gick ut på att plantera rykten. Om man fick nyckelpersoner i området – föräldrar, fritidsledare, imamer – att tro att polisen snart skulle göra gripanden så skulle budskapet snart sprida sig till de ansvariga för bränderna. Samtidigt lät man en polishelikopter cirkulera över bostadsområdet med jämna mellanrum så att de misstänka ungdomarna skulle känna att de hela tiden var övervakade och därmed avstå från att begå brott.

– Analysen är inte klar. Men vi kan konstatera att det inte brinner i det här området längre, säger polischefen Jonas Berg.

Polisen i Helsingborg har sedan dess genomfört flera psykologiska operationer men vill inte berätta vilka. Frågan är uppenbart kontroversiell. Kan polisen verkligen använda samma vapen i Sverige som försvaret använder sig av i Afghanistan och Libyen?

– Det är klart att gatan i Helsingborg är en helt annan miljö än krigssituationer. Därför kan vi inte använda oss av desinformation, vilseledning och de mer offensiva delarna av psyops. Om allmänheten skulle tro att vi ljuger skulle det göra oerhörd skada för vårt förtroende, säger Berg.

Exakt vad de får och inte får göra utreds nu av forskare vid Lunds universitet. Faller planen väl ut är tanken att konceptet med taktiska informationsinsatser ska sprida sig till polisen i övriga landet. Polischefen Jonas Berg framhåller fotbollshuliganer och ordningsstörande demonstrationer som framtida användningsområden där polisen med hjälp av psykologiska vapen redan i förväg skulle kunna påverka händelseförloppet.

Med tanke på att militären sedan skotten i Ådalen 1931 har varit förbjuden att agera mot demonstranter lär det kunna uppstå diskussioner även om detta – ska försvarets psyopsförband få agera vapenleverantör och rådgivare vid polisinsatser mot politiska aktivister i Sverige?