Politikerna nöjda med lagen

Text:

Bild: Scanpix

Det här frågade vi:

1. Anser ni (ert parti) att den svenska grundlagen i dag är optimal vad gäller statschefens roll? Om inte, vad bör ändras/kompletteras?

2. Tror ni att den svenska grundlagen kommer att vara annorlunda om 50 år, då kronprinsessans barn kan väntas tillträda? Om så, vad skulle vara annorlunda?

Miljöpartiet
Peter Eriksson
1. Vi anser att den är acceptabel. Vi är i grunden inte för monarki men vi har inte drivit frågan. I den sista grundlagsutredningen var direktiven att vi inte fick ta upp det så vi har accepterat att det är så.

2. Det är en något hypotetisk fråga. Jag skulle tro att det är en förändrad situation då. Grundtipset är att vi inte har monarkin kvar om 50 år för att många tycker att det är en förlegad institution. När majoriteten av svenska folket är emot kommer frågan att få politisk betydelse och den kommer att avskaffas. I övrigt har Victoria goda chanser att bli en populär monark, hon är en trevlig och klok person.

Moderaterna
Per Bill
1. Moderaterna värnar vårt statsskick. Vi är av uppfattningen att grundlagsändringar inte ska göras lättvindigt utan när de verkligen behövs och då med brett stöd och noggrann beredning. Det kan konstateras att monarkin har stort stöd och att det råder bred enighet i riksdagen kring statsskicket. Statschefens roll såsom den är reglerad i dag är en kodifiering av Torekovsöverenskommelsen. Nyligen gjordes en stor översyn av grundlagarna i grundlagsutredningen. Partierna var överens om att de grundläggande principerna för Sveriges statsskick och monarkin inte skulle ingå i uppdraget.

2. Med största sannolikhet är statschefens roll om 50 år reglerad på samma sätt som i dag.

Socialdemokraterna
Sven-Erik Österberg
1. Vi tycker inte att det finns något skäl att göra om grundlagen vad gäller statschefens roll. Det har diskuterats vad han ska göra eller inte, och vi har kommit fram till att den kompromiss som gäller i dag är den bästa. Man kan inte ha en mer detaljrik styrning av statschefen, det är där vi har hamnat. Vi är emot monarkin enligt partiprogrammet, men vi håller fast vid den här uppgörelsen eftersom vi tycker att det finns viktigare politiska frågor att ta tag i.

2. Det är omöjligt att svara på men den möjligheten finns att det ändras. Med tanke på att kronprinsessan är så pass populär har jag svårt att se att monarkin skulle vara mindre populär då. Men oförutsedda saker kan alltid inträffa som vänder ut och in på det här.

Folkpartiet
Karin Granbom Ellison
1. Det är regeringsformen och riksdagsordningen som behandlar statschefens roll. De har varit under översyn nyligen och då fann man det inte nödvändigt att ändra i dessa lagar. Det finns inget brett folkligt stöd för grundlagsändringar och vi står bakom de skrivningar som infördes med Torekovsuppgörelsen 1971.

2. Generellt sett är det mycket möjligt att man har ändrat i grundlagen då, men vad gäller statschefens område är det svårt att säga. Angående kronprinsessans barn tror jag att lagen i stort kommer följa Tore­kovuppgörelsen, det vill säga att monarken, som i dag, endast har ceremoniella befogenheter och inget reellt politiskt uppdrag. Uppgifterna kommer att vara ungefär desamma.

Kristdemokraterna
Tuve Skånberg
1. Kristdemokraterna vill inte ändra på grundlagen vad gäller statschefen och hans/hennes roll.

2. Kristdemokraterna har inte för avsikt att ändra den svenska grundlagen vad gäller statschefen och hans/hennes roll. Vad politiker önskar om 50 år kan vi inte uttala oss om.

Vänsterpartiet
Mia Sydow Mölleby
1. Vår uppfattning är att statschefen ska utses genom val, precis som alla andra företrädare.

2. Ja, då har Sverige blivit mer demokratiskt och infört republik.

Centerpartiet
Per-Ingvar Jonsson
1. Centerpartiet vill inte ändra grundlagen när det gäller statschefens ställning.

2. Centerpartiet kan som parti inte förutsäga hur situationen är om 50 år. Det är vår förhoppning att det nuvarande statsskicket kommer att fungera. Men detta måste naturligtvis bygga på att statschefen har folkets förtroende.

Sverigedemokraterna
Jonas Åkerlund
1. Den bör inte ändras vad gäller stats­chefens roll.

2. Det går inte att förutse situationen om 50 år.

I fredagens Fokus går det att läsa en större artikel av Anders Billing om vad som väntar den nya tronarvingen.