ETT_Kunglig_napp_04

Inrikes
Kunglig frizon

Vem som blir tronarvinge regleras i grundlagen. Efter det styrs arvtagarens liv enväldigt av kungen. Precis som politikerna vill ha det.

Redaktionsbloggen
Vi har hört…

… att regeringskansliet haft problem med sitt ordbehandlingsprogram. »Utomnordiska romer« rättas automatiskt ut till »Utomjordiska romare«. Det är inte känt vem …