Rättshärvan bakom Littorins fall

Text: Per Agerman

Bild: Yvonne Åsell/scanpix

Tisdagen den 6 juli landade dåvarande arbetsmarknadsminister [[Sven Otto Littorin]] i Visby för att delta i Almedalsveckan. Mindre än ett dygn senare avgick han vid en numera historisk presskonferens.

– Jag har precis meddelat statsministern att jag begär mitt entledigande som statsråd av privata skäl med omedelbar verkan. Det finns tre skäl till det, och de tre skälen heter XX, YY och ZZ. Det är mina tre barn som har fått betala priset av min offentlighet, sade Litto­rin då.

Han hänvisade till den vårdnadstvist med sin tidigare fru som han är inblandad i. Innan han klev på planet till Gotland kom han från en förhandling i tingsrätten.

Ett par dagar senare publicerade Aftonbladet uppgifter om att det kunde ha funnits andra skäl till avgången. Littorin skulle år 2006 ha köpt sex vid ett tillfälle. Sven Otto Littorin har förnekat det påstådda sexköpet. Därefter har nästan hela debatten handlat om Aftonbladets publicering. Den förklaring till avgången som han själv hänvisade till, tvisten med sin tidigare fru, har hamnat helt i bakgrunden.

Denna vårdnadskonflikt är dock inte någon ordinär historia, utan en explosiv rättstvist med stämningar och motstämningar, grova anklagelser och mångmiljonkrav. I härvan har Littorin dragit in en tidigare dömd ekobrottsling, som nyligen åter åtalats för grov ekonomisk brottslighet. Littorins tidigare svärfar, en veteran inom svenskt näringsliv, har också blandats in i striden.

Flera röster inifrån den borgerliga alliansen vittnar om att konflikten hade varit föremål för diskussion på hög nivå under månaderna fram till Littorins avgång. Den här typen av smutsig rättstvist för en ledande regeringsmedlem är det sista en statsminister vill ha i en jämn valrörelse.

Det gäller heller inte vem som helst. Sven Otto Littorin utgjorde tillsammans med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg den trio som gjorde om moderaterna och som i praktiken vann valet åt de borgerliga. Som arbetsmarknadsminister stod han för den jobbpolitik som har varit kärnan i regeringens politik de senaste fyra åren.

Konflikten berör också moderattoppen privat. Sven Otto Littorins nuvarande fästmö är pressekreterare hos partisekreteraren Per Schlingmann. Samtidigt uppges hans exfru ha kvar vänskapsband med personer i samma kretsar.

Paret Littorin separerade redan före valet 2006, men formellt var inte skilsmässan klar förrän sommaren 2008. Då hade Sven Otto Littorin redan offentliggjort sin nya relation i Expressen.

Exmakarna har hela tiden haft gemensam vårdnad och barnen har bott växelvis hos föräldrarna. Hans exfru har gjort karriär som partner på ett riskkapitalbolag i Stockholm, en tjänst hon nyligen lämnade.

Någon gång under våren 2009 skar det sig totalt mellan parterna. I efterhand går det urskilja ett bråk om barnens skolgång som särskilt betydelsefull.

Av de tre barnen gick (och går) den äldsta på internatskola. Littorins exfru ville nu att även mellanbarnet skulle skrivas in på samma skola. Enligt en kopia av ett e-postbrev som lämnats in till tingsrätten förklarade Sven Otto Littorin att han bara kunde godkänna detta om parterna samtidigt nådde en uppgörelse om underhållet för barnen. Den yngste sonen hade under våren börjat bo merparten av tiden hos sin mamma. Ett av skälen var Sven Otto Littorins ökade arbetsbörda.

Den juridiska konflikten inleddes på allvar med att Littorins exfru i juli 2009 lämnade in en stämning med krav på ensam vårdnad om mellanbarnet, i syfte att kunna bestämma om skolgången. Stämningen uppmärksammades inte i medierna och drogs snart tillbaka. Parterna enades i stället om att barnet skulle skrivas in på internatskolan vid höstterminens start.

I början av oktober återkom dock Littorins exfru med en ny stämning, denna gång med ekonomiska krav. Enligt nättidningen Politikerbloggen låg det totala kravet på 1,8 miljoner kronor eller drygt 37 000 kronor i månaden. I summan ingick kostnaderna för internatskolan samt barnpassning genom Hemfrid för att exfrun skulle kunna fortsätta att sköta sitt arbete.

I Sven Otto Littorins första svaromål bestred han underhållsskyldighet för de två äldsta barnen. Han bekräftade samtidigt att hans arbetsbörda under hösten gjorde att han inte kunde ha ansvar för den yngsta sonen. Han erbjöd sig att i stället betala ett underhållsbidrag på 2 486 kronor per månad.

Littorin drog nu också in sin tidigare svärfar i den ekonomiska tvisten. Enligt inlagan till tingsrätten har denne, en känd profil i svensk industri, åtagit sig att betala alla barnens skolkostnader. Exfrun svarade med att skicka in kontoutdrag som visar att Sven Otto Littorin tidigare betalat 2 500 kronor per månad till sin tidigare svärfar som delkompensation för skolkostnaderna. Inbetalningarna är märkta med ministerns smeknamn, »FR TOTTO«.

Så långt hade detta kunnat vara en någorlunda ordinär ekonomisk strid mellan två exmakar. Men våren 2010, samtidigt som valrörelsen började komma i gång på allvar, tog Sven Otto Littorin tvisten till en ny nivå.

I april var ett möte i rätten inplanerat. Men bara några dagar före utsatt tid lämnade han in en separat stämning mot sin exfru. I denna begärde han ensam vårdnad om den yngste sonen. Motiveringen: exfrun har en relation med en affärsman som tidigare dömts för ekobrott och som är föremål för nya brottsmisstankar.

»Att låta en nio-årig pojke växa upp i en miljö där det figurerar en person som är misstänkt, eller i vart fall sökt för diverse grova brott, är högst olämpligt och kan inte anses vara en god hemmiljö«, skrev hans juridiska ombud.

Enligt stämningen ska Sven Otto Litto­rin ha begärt att alla kontakter mellan barnen och affärsmannen ska upphöra, något som dock inte hade skett. Stämningen fick exfrun att för första gången kommentera tvisten offentligt. I en intervju med Expressen beskrev hon vårdnadskravet som en hämnd för hennes ekonomiska krav.

– Ja. Det är min uppfattning att han inte är orolig för sina barns hemmiljö.

Relationen med affärsmannen var ock­så över, meddelade hon. När Expressen talade med honom visade denne förvåning över arbetsmarknadsministerns utspel.

– Han har känt till att jag träffat [exfrun] under två år. Då undrar jag varför man precis några dagar före en förhandling anser att jag är en säkerhetsrisk för barnet. Då borde jag ha varit det hela tiden, sa han.

Det var ingen nyhet för den moderata partiledningen vem exfrun umgicks med. Enligt upp­­­gifter till Fokus försökte flera personer att varna partiledningen för affärsmannens historia redan innan tvisten nådde medierna hösten 2009.

Fokus har frågat moderatledningen om det under hösten 2009 eller 2010 fram till avgången förekommit någon diskussion om vårdnadstvisten i moderaternas partiledning eller bland de högsta tjänstemännen. Och om denna grupp informerades om tvisten av Sven Otto Littorin.

– Det enkla svaret är att vi inte kommenterar eventuella interna processer eller möten, svarar moderaternas kommunikationschef Pär Henriksson via e-post.

Vem är då denne affärsman som exfrun umgåtts med? För bara några år sedan beskrev han sig själv som »en av landets förmögnare personer« och huserade på ett flott kontor på Arsenalsgatan i centrala Stockholm. Den som söker efter hans affärsmässiga framgångar finner dock få spår. Desto större avtryck har han satt i olika domstolar.

Redan år 1992 dömdes han i hovrätten för bland annat grovt bedrägeri till två års fängelse och näringsförbud. I början av 2000-talet dök affärsmannen återigen upp på myndigheternas radar. Antalet konkursakter gällande bolag som han varit inblandad i ökade snabbt i antal. Konkursförvaltarna reagerade på flera tveksamheter i bolagen.

Därefter har han upptaxerats av Skatteverket och blivit föremål för en förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten. Samtidigt har han brottats med accelererande ekonomiska problem. I november 2009 försattes han i personlig konkurs med skulder på över 2,5 miljoner kronor.

I juni i år åtalades han på tio punkter för flera fall av grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Han misstänks bland annat ha lurat en kvinna på 1 miljon kronor. I samma process åtalades han för att ha medverkat till att blåsa upp balansräkningarna i olika bolag med flera hundra miljoner kronor genom falska värderingar. I förhör med affärsmannen, som nättidningen Realtid har granskat, nekar han till samtliga brottsanklagelser och hävdar att hans roll i härvan är perifer.

Vid sidan av kontroversen kring affärsmannen, accelererade själva vårdnadstvisten under sommaren 2010. I en ny inlaga den 15 juni avfärdade exfrun Sven Otto Littorins påstående om att hon skulle vara olämplig som vårdnadshavare. I stället begärde hon ensam vårdnad om den yngste sonen.

Den 6 juli hölls ett första möte i vårdnadsärendet i tingsrätten. Det enda parterna kunde enas om var att de skulle försöka få i gång ett samtal med professionell hjälp. Då återstod mindre än ett dygn av Sven Otto Littorins ministerkarriär.

Debatten efteråt har huvudsakligen gällt Aftonbladets uppgifter om det påstådda sexköpet. Oavsett de uppgifterna, är det högst sannolikt att vårdnadstvistens omfattning faktiskt varit en viktig orsak till avgången. Dels på grund av den psykiska press Littorin och hans familj varit utsatt för till följd av den, dels för det infekterade nyhetsflöde som en sådan rättshärva innebär för både en regering och ett politiskt parti i en valrörelse, där detaljer ur privatlivet blir vapen som används i offentligheten. Redan före Visby hade han blivit en politisk risk för regeringen.

Littorins beslut att lämna regeringen har också påverkat positionerna i den juridiska tvisten. Som offentlig person var varje ny runda en pressande faktor. Detta är inte längre något som motparten kan utnyttja.

»Eftersom Sven Otto Littorins arbetssituation har förändrats, har han också goda möjligheter att vara en närvarande förälder, vilket han önskar«, meddelade hans juridiska ombud i den senaste inlagan till tingsrätten.

Någon enkel lösning på konflikten verkar inte finnas. Den 16 juli lämnade exfrun in ytterligare en stämning där hon krävde ensam vårdnad om de två äldsta barnen. Detta för att säkerställa deras fortsatta skolgång på internatskolan. Sven Otto Littorin har dock bytt fot och förespråkar nu gemensam vårdnad samt att barnen går i en skola i Stockholmsområdet.

Fakta | Utdragen tvist

16 juli 2010 Littorins exfru lämnar in en stämning mot Sven Otto Littorin och kräver ensam vårdnad om de två äldsta barnen.

7 juli 2010 Sven Otto Littorin avgår som arbets­marknads­minister, Aftonbladet pub­licerar en artikel om att Littorin kan ha begått brott som renderar fängelse.

6 juli 2010 Aftonbladet konfronterar Littorin med uppgifter om att han köpt sex 2006.

6 juli 2010 Första mötet mellan exmakarna Littorin i tingsrätten.

2009 Den juridiska konflikten inleds med att Littorins exfru lämnar in en stämning­s­ansökan mot honom.

2008 Skilsmässan formellt klar.

2006 Paret Littorin separerar, före valet.