Regeringen öppnar för publik på evenemang igen i höst

Text:

Bild: TT

Kultur- och idrottsminister Amanda Lind har kritiserats från kulturvärlden för att inte göra tillräckligt under coronakrisen. Verksamheterna blöder pengar, behöver stöd och slås praktiskt taget ut av 50-personersgränsen, menar kritiker. Jonas Gardell har krävt hennes avgång och idrottsrörelsen har både skrivit en handfull öppna brev och egna hälsoprotokoll som ska bidra till att stoppa smittspridningen.

Nu öppnar regeringen för att arrangemang med sittande publik ska kunna ta emot besökare igen från och med den 1 oktober. Ett förslag som innebär att sittande åskådare ska placeras två meter ifrån varandra ska enligt regeringen kunna innebära att scener, konserthallar och idrottsläktare ska kunna ta emot fler än 50 personer på sina arrangemang.

Men förslaget från regeringen kommer inte innebära obegränsad publik. Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att sätta en ny övre gräns som ska gälla evenemang med sittande publik. För övriga evenemang ligger gränsen på 50 personer fast, enligt kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) och inrikesminister Mikael Damberg (S).

– Vissa verksamheter har drabbats svårt av förbudet mot folksamlingar på 50 personer, och verktyget uppfattas som trubbigt, förklarade Damberg som säger att det finns möjligheter att genomföra arrangemang om man gör det på ett genomtänkt sätt.

— Folkhälsomyndigheten har tidigare varit ute och förklarat att om man organiserar det på rätt sätt så finns det möjlighet att genomföra arrangemang utan ökad smittspridning, sa inrikesminister Mikael Dambergpå pressträffen.

Än finns många frågor kvar om förslaget. Det är än så länge osäkert om familjer ska få sitta tillsammans på läktarna eller om alla måste vara utspridda med två meters avstånd. Ansvaret för att förordningen om två meters avstånd mellan åskådare följs kommer att ligga på arrangörerna, som i samråd med Folkhälsomyndheten ska utforma det nya regelverket.

Regeringen presenterade dessutom ett förslag på ett nytt kultur- och idrottsstöd på totalt 2,5 miljarder kronor. En miljard ska gå till idrotten och 1,5 miljarder kronor till kultursfären. Stödet är utformat på samma sätt som det tidigare stödet där klubbar, arrangörer och kulturutövare får söka stöd via olika nämnder. Regeringen tar med sig förslaget på stöd till budgetförhandlingarna med Centerpartiet och Liberalerna.

Publiklättnaderna väntas träda i kraft den 1 oktober och skickas nu ut på remiss av regeringen.