Rekordmånga nya aktiebolag förra året

Under 2020 ökade antalet nya aktiebolag med 25 procent. Sänkta kapitalkrav och corona är förklaringar.

Text:

Bild: TT

Under förra året hade Sverige en stark tillväxt av antalet aktiebolag. Antalet nystartade aktiebolag ökade med 24,4 procent jämfört med 2019. En väsentlig orsak är att kravet på aktiekapital i bolagen sänktes den 1 januari 2020 från 50 000 kronor till 25 000 kronor – ett resultat av januariavtalet.

– Det var helt klart en ökning efter sänkningen av aktiekapitalet. Vi kan se att runt hälften av dem som startar aktiebolag redan har uppdrag i annan form, som enskild näringsidkare eller handelsbolag, säger Helen Thorgren, avdelningschef på Bolagsverket.

Det visar sig också att nya enskilda firmor, handels- och kommanditbolag minskat.

Coronaboom

År Nya aktiebolag

 • 2009 24 350
 • 2010 34 709
 • 2011 43 964
 • 2012 39 262
 • 2013 39 137
 • 2014 42 068
 • 2015 45 568
 • 2016 49 751
 • 2017 48 543
 • 2018 45 590
 • 2019 46 377
 • 2020 57 682
 • 2021* 27 211

* januari–juni

Ökningen av antalet AB verkar fortsätta även under 2021. Under perioden 1 januari till 1 juni i år startades nära 36 procent fler aktiebolag än under samma period 2017, ett tidigare toppår.

– År 2010 sänktes aktiekapitalkravet från 100 000 till 50 000 kronor, och man tog bort revisionsplikten för mindre företag 2011. Även då hade vi en boom på företagande, men 2020 är en rekordnivå, säger Helen Thorgren.

Johan Kreicbergs, företagarekonom på Svenskt Näringsliv, tror också att det finns en coronaeffekt i ökningen.

– Utvecklingen av nyföretagandet har en kraftig ökning under pandemin. En hel del av dem som permitterats har haft tid att göra allvar av den där idén som man gått och funderat på. De har haft inkomsten garanterad och tänker att de ska börja i liten skala, säger Johan Kreicbergs.

Men det är under de kommande åren som vi vet om de nya företagen leder till expansion och nya jobb, eller om det bara blir fler »hobbyföretag«.

– Om man tittar på arbetskraftsundersökningarna har andelen företagare inte ökat under samma period, där är andelen rent av något lägre i antal, säger Johan Kreicbergs.

– Forskningen har visat att folk som får en lotterivinst eller ett oväntat arv är mer benägna att starta företag. För många är det ett stort steg, att säga upp sig och starta eget. Man är osäker: Hur ska det gå?

Flest nya aktiebolag har tillkommit i branscher som konsultverksamhet, handel och service, bygg och anläggning – samma branscher var störst även 2019. Och Bolagsverket ser inga skillnader i manligt och kvinnligt nyföretagande jämfört med  tidigare. Störst ökning av nya bolag finns i Värmlands län, med de småländska företagarlänen Jönköping och Kronoberg som tvåa och trea.

Pia Bergman är expert på ekomisk brottslighet på Skatteverket.

– Kostnaden för att starta ett AB är väldigt låg i dag, och du behöver inte ha revisor. Risken för medvetna eller omedvetna fel kan bli större. Ett AB är en juridisk person.  Går det i putten står du inte där som person. En egenföretagare skyltar direkt med sitt personnummer, säger Pia Bergman.

Högre risk. »Man är inte alltid medveten om åtagandet«, säger Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

– Under pandemin har många börjat fundera över sin situation och gjort slag i saken med att starta företag. Det har skapat kreativetet, men man är inte alltid medveten om åtagandet.

Anstormningen av nya aktiebolag tog Bolagsverket på sängen, som nu nyanställt och tagit in extra personal. De som vill registrera ett bolag måste ändå räkna med 10–11 dagars väntan på besked.

Samtidigt som antalet aktiebolag ökar ligger en färdig utredning hos regeringen om skatteförenklingar för enskilda näringsidkare och inom kort kommer en utredning om enklare regelverk och bokföringsregler för mikroföretag. Som sådana räknas de som har färre än tio anställda och omsätter mindre än 2 miljoner euro (20 miljoner kronor).