Så gick det för din kommun

Text: Research Niklas Gilmark

vår temasida kan du även själv jämföra olika kommuner och här kan du se föregående års kommunrankningar.