Sanningen bakom Kinas miljardinvestering i Lysekil

Text: Jojje Olsson

Bild: TT, Wikipedia

I slutet av november fick Lysekils kommun ett erbjudande från ett kinesiskt konsortium lett av företaget Sunbase International Holdings. Man ville bygga Nordens största hamn i Bohuslän, komplett med infrastruktur i form av vägar och järnväg samt en bro över Gullmarn. Investeringar lovades även i skola, sjukhus och äldrevård.

Förslaget beskrevs redan 23 november av Sveriges Radio P4 som en »hemlig kinesisk miljardinvestering«. Samtidigt framkom att Sunbase krävde svar från Lysekils kommunledning inom tio dagar. Först tidigare denna vecka framkom att Lysekil valt att gå vidare med projektet.

När frågan i tisdags debatterades i Sveriges Radio Studio ett så varnade Magnus Sederholm, läkare vid Karolinska Institutet med bakgrund i flottan som just avslutat en gästprofessur i Peking, för president Xi Jinpings plan om »herravälde« såväl kommersiellt som militärt över haven.

Jan-Olof Johansson (S), ordförande i Lysekils kommunstyrelse, höll inte alls med om farhågorna att Kinas regim kan komma att nyttja hamnen. Han menade istället att projektet är mindre riskfyllt än kinesiska investeringar i exempelvis Volvo och Saab.

Sederholms ställningstagande kom senare att kallas för »alarmistisk« på nätet. Det handlar ju trots allt om investeringar från privata företag och inte den kinesiska staten. Men i Sveriges Radio uppkom ändå samma frågor som oppositionspolitikerna i Lysekil tidigare ställt sig. Vem står egentligen bakom byggplanerna, och vilken koppling finns till Kinas myndigheter?

Fokus kan nu avslöja att Sunbase, som är baserat i Hongkong, ägs och styrs av affärsmannen Gunter Gao Jingde som har en nära relation till såväl Kinas kommunistparti som militär. Han har sedan 1993 varit delegat i Kinesiska folkets politiska rådgivande konferens (CPPCC), Kinas överhus vars medlemmar utses av kommunistpartiet och varje år sammanträder tillsammans med landets lagstiftande organ.

Gao har även flera höga positioner inom byråer underställda den Centrala enhetsfronten, en partiavdelning vars uttalade uppgift är att se till så kinesiska affärsmän och intressegrupper i utlandet är lojala mot kommunistpartiet.

Vidare äger Sunbase alla de 18 markområden som i Hongkong används av Kinas militär. Gunter Gao har även personligen finansierat utgivningen av flera militära böcker, varav en innehåller ett avsnitt skrivet av expresidenten Jiang Zemin. På Sunbase hemsida – där Gao beskriver sig själv som en »kinesisk patriot« – står att han givit detta stöd i syfte att »marknadsföra den ärorika bilden av Kinas militär som en kultiverad och kraftfull styrka«.

Lysekil är alltså på väg att i hemlighet låta en högt uppsatt kommunistisk profil bygga en strategiskt viktig hamn på vår västkust. När Fokus under torsdagen talar med Sederholm så påpekar han att kommunalrådet Johansson »blåljög« i Sveriges Radio.

Dels nekade Johansson till att han skrivit under några papper, utan svarade på en direkt fråga att han var »på väg« att skriva på dokument från ett konsultföretag rörande intresset av en förstudie angående hamnbygget. Fokus har dock tagit del av papper från två konsultföretag som Johansson redan skrev under innan radioinslaget.

Dels förminskar Johansson själva hamnbygget till Brofjorden och Lysekils norra hamn. Där ska en 1 800 meter lång och 1 000 meter bred kaj ligga, enligt Sederholm en »gigantisk yta« som slår sönder hela skärgårdsområdet. Men dessutom finns planer på en kryssningsterminal vid den gamla hamnen i tröskelfjorden Gullmarn.

Inga prövningar av inverkan på miljö eller militär säkerhet har heller gjorts. Sederholm menar att kommunen har velat driva projektet i hemlighet så länge som möjligt för att undvika en negativ opinion:

– Man har lyckats mörka projektet till alldeles nyligen. In i det längsta har man hållit detta inom en ledningsgrupp på en handfull personer i kommunen, säger Sederholm.

Han tillägger att såväl politiker som invånare i Lysekil är skakade och »tagna på sängen« sedan det tidigare denna vecka blev känt hur långt framskridna planerna de facto är.

Sederholm har, tillsammans med andra oroade personer, kartlagt fyra stycken lobbyister som drivit på projektet. En av dem är Roland Karlsson, som 2014 avsattes som kommunstyrelsens ordförande bland annat på grund av ekonomiskt fiffel. Karlsson har länge velat bygga ett lyxhotell på den orörda ön Stora Skeppsholmen, vilket nu kan komma att realiseras.

Planerna har kunnat fortskrida eftersom Sverige, i motsats till många andra EU-länder, saknar en central mekanism för att utreda utländska direktinvesteringar på lokal nivå. Det var också därför som Karlshamns kommun under sommaren kunde besluta att upplåta sitt hamn för lagring av 52 000 rör som ska användas i bygget av den kontroversiella ryska gasledningen Nord Stream 2.

Detta skedde trots att både utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist varnade för det säkerhetsmässigt bedrägliga att låta företag med nära band till ryska myndigheter nyttja svenska hamnar. Men Wallström sade samtidigt att projektet inte kommer stoppas då man från centralt håll inte kan köra över kommunernas rätt till självbestämmande.

Sederholm berättade även att de kinesiska intressenterna i dag torsdag är i Lysekil för att med kommunledningens hjälp förhandla med Preemraff om ett pris för delar av Brofjorden. Han understryker att militär och myndigheter nu måste väckas och förstå riskerna innan det är för sent.

Text: Jojje Olsson

Bild: TT, Wikipedia