Säpo varnar för ökat ryskt sabotage

Ryssland trappar upp sina underrättelseaktiviteter mot Sverige, enligt Säpo. Den ryska staten kan använda sig både av sabotage och våldsbejakande extremister för att destabilisera.

Text: TT

Bild: TT

– Vi kan förvänta oss att ryska underrättelseaktiviteter, men också andra säkerhetshotande aktiviteter, ökar, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen i samband med Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

Säpo varnar för att Ryssland använder sig av desinformation, cyberangrepp, sabotage och våldsbejakande extremister för att destabilisera.

Bakgrunden är bland annat Sveriges Natoansökan, som gjort att Ryssland redan betraktar Sverige som en del av försvarsalliansen.

TT: Har Ryssland fler personer på plats i Sverige än tidigare?

– Exakt hur det ser ut vill jag inte gå in på. Men det kan både handla om aktiviteter som pågår i Sverige och också aktiviteter som styrs från Ryssland.

Ryska diasporan

Charlotte von Essen nämner bland annat personer som tillfälligt reser in i Sverige för att inhämta information eller utföra uppdrag. När många ryssar kom till Europa i samband med president Putins delvisa mobilisering tidigare i höstas skärpte Säpo vaksamheten.

TT: Är ryska medborgare i Sverige en riskfaktor?

– Den ryska diasporan kan användas som verktyg. Man kan påverka den ryska diasporan att agera, det kan man göra med olika typer av hot.

Säpo misstänks själv ha drabbats av rysk infiltration. En av de två bröder som åtalats för ha spionerat för Rysslands räkning har haft tjänster både på Säpo och Must.

I höstas drabbades också gasledningen Nord Stream av ett misstänkt sabotage. Ingen aktör har pekats ut som skyldig, men Charlotte von Essen framhåller energiförsörjning som en sektor som behöver ha särskild vaksamhet mot spionage och sabotage. Det gäller även telekom och transporter av kritiska leveranser.

– Påverkar man någon av de här sektorerna kan man också påverka Europa och ytterst viljan att vilja stödja Ukraina. Man kan skapa splittring i den sammanhållning som är så viktig och som varit så stabil sedan Rysslands invasion av Ukraina.

Flera spionfall

TT: Vad vinner man på att begå sabotage?

– Man kan slå ut vissa vitala eller kritiska delar. Även om det inte är ett fullskaligt angrepp kan det få förödande konsekvenser.

Säpo har de senaste åren avslöjat flera misstänkta spioner. Utöver de två bröder som just nu väntar på rättens utslag dömdes en tidigare konsult på Scania och Volvo för spioneri för Rysslands räkning 2021. I november greps en man och en kvinna med rötter i Ryssland misstänkta för olovlig underrättelseverksamhet under tio års tid.

TT: Om aktiviteterna nu ökar – kommer det att bli fler gripanden framöver?

– Svårt att säga. Vår utgångspunkt är alltid att försöka hindra och motverka att säkerhetshotande aktiviteter genomförs i Sverige. Men ser vi sådana och de utgör ett brott, är vi aktiva och arbetar offensivt för att utreda den typen av brottslighet.

Konspirationsanhängare

Säpo konstaterar också att spridningen av konspirationsteorier och "anti-statliga" budskap fortsätter.

Efter stormningen av USA:s kongress i januari 2021 har den så kallade Reichsbürger-rörelsen avslöjats med att planera en väpnad statskupp i Tyskland och häromdagen bevittnade Brasilien våldsamma upplopp där anhängare till expresident Jair Bolsonaro tog sig in i presidentpalatset.

– Hotet förväntas inte minska. Vi har sett hur det har utvecklats i andra länder och behöver vara vaksamma och agera mot en fortsatt utveckling på det i Sverige också, säger Charlotte von Essen.

Konsekvenserna kan bli allvarliga, säger hon.

– Om delar av befolkningen tappar förtroendet för det demokratiska systemet och inte längre står upp för det kan det påverka både vår motståndskraft och försvarsviljan och det är ju det vi ska bygga upp för att kunna stå mot den omvärldsutveckling vi ser.