»Metoo påverkar rättssamhället«

Text:

Bild: Claudio Bresciani / TT

Påverkas brottsfrekvensen när ett brott uppmärksammas på det vis som sexualbrott nu gör?

– Definitivt så. De grundläggande som avhåller oss från brottsliga handlingar är den sociala kontrollen. Det är alltså inte risken för straff, utan vad vi tror att vi kan komma undan med utan att omgivningen reagerar. Den här typen av förändringar som metoo-kampanjen medför gör att folk internaliserar nya normer. Och det påverkar beteenden på längre sikt.

Betyder det att metoo-rörelsen kommer att ha en bestående inverkan på samhället?

– Det är jag övertygad om. Metoo verkar vara en genomgripande förändring. Jag har inte sett mycket som har vuxit så snabbt och med sådan kraft förut, så det här kommer långsiktigt att ändra attityder och beteenden.

Hur märks det?

– De faktiska sexbrotten kommer att minska, men med alla de mått som vi har för att mäta det så kommer det att öka. Det är paradoxalt, men beror på att fler kommer att anmäla.

Vad får metoo-rörelsen för påverkan på rättsamhället?

– På två sätt. Det ena är att det redan har föreslagits lagändringar, och det kommer att förändra rätten på längre sikt. Den andra kortsiktiga tendensen man kan förvänta sig det är att när samhällets attityder förändras då förändras också attityderna hos dem som dömer. Juristerna brukar förneka det, men det är självklart att de också påverkas i samma riktning som övriga samhället. Naturligtvis finns lagreglerna, så det kan inte blir hur stora svängningar som helst, men vi kan förvänta oss att se påverkan i domar och åtal.

Hur kan man veta om brottsligheten går upp eller ner när statistiken är så beroende av folks anmälningsvilja?

– Vissa typer av brott är praktiskt taget omöjliga att mäta förekomsten av, såsom trakasserier och kränkningar. Möjligen kan man upptäcka förändringar genom att göra attitydundersökningar. Men å andra sidan så har det nog inte gjorts en sådan mätning före metookampanjen så då kan man ändå inte veta vad förändringen blir.