SD-väljare är mest skeptiska

Text: Janne Sundling

Bild: TT

Tilltron till fria och objektiva medier sviktar. SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som mätt förtroendet för samhällsinstitutioner sedan 80-talet, visat i sina undersökningar att radio/tv har fortsatt högt förtroende med små variationer de senaste decennierna. Samma undersökningar visar betydligt lägre förtroende för dagspressen.

Men Fokus och Novus undersökning om den svenska populismen ger en annan bild.

58 procent anser att medierna vinklar nyheter för att det ska stämma med deras egen bild av samhället.

Den uppfattningen delas främst av SD-väljare där 92 procent anser nyhetsförmedlingen vinklad. Två av tre av M+KD-väljare och LO-medlemmarna tycker också så. Mest tilltro till medierna visar L- och C-väljare och Sacomedlemmar. Geografisk är tilltron till medierna högst i Sydsverige, trots att SD där har sitt starkaste stöd. Lägst misstro mot medierna finns bland norrlänningarna.

Medieforskarna har pekat på att väljare till höger är de som främst ersätter traditionella medier med alternativa och sociala medier.

Torbjörn Sjöström, vd för Novus, spårar också misstron tillbaka till de traditionella mediernas satsningar på nätet och mobilen.

– Mediernas klickjakt kom lite senare, men gick snabbare i Sverige än i flera andra länder. I USA och Storbritannien har vi sett hur regeringar straffas när medierna förenas i jakten på underhållande nyheter.

– Populister belönas i medieutrymmet genom klickjakten, konstaterar Torbjörn Sjöström.

Skiftet i samspelet mellan politisk opinionsbildning och mediernas klickjakt inleddes för 7–8 år sedan, menar han.

– Det var när public service bestämde sig för att aftonbladet.se var vinnaren i medielandskapet och tog efter samma knep som det gick fort.

De politiker och partier som förstått det nya medielandskapet har också skaffat sig en alternativ arena, där stort genomslag på Twitter och andra sociala medier också ger uppmärksamhet i traditionella medier.

– Det är därför M-riksdagsledamoten Hanif Bali, som utmärkt sig som kontroversiell twittrare, också blivit en reell maktfaktor, säger Torbjörn Sjöström.

När Novus ställde motsvarande fråga i en undersökning i februari 2017 svarade
83 procent av SD-väljarna och 60 procent av M+KD-väljarna att medier vinklar nyheter så det passar deras uppfattning. Högst tilltro till medierna fanns då, liksom nu, hos L+C-väljare liksom MP-väljare.