»Sekretessen är ett av problemen«

Text:

Bild: Polisen

Är du som -representant för försvarsmaterielindustrin förvånad över den debatt som uppstått om vapenfabriken i Saudiarabien? 

– Nej, egentligen inte. Vi borde vara öppnare med vilka länder vi har relationer till. Sverige har exporterat materiel till Saudiarabien i flera år. Det är inget absolut krav att vi endast ska exportera till demokratier och länder som följer mänskliga rättigheter. Det är tungt vägande skäl vid bedömning, men inte de enda. Saudiarabien har till exempel en viktig stabiliserande roll i regionen.

Men är Saudiarabien verkligen en lämplig handelspartner för försvarsmateriel och tjänster? 

– Det ska jag inte svara på. Industrins roll är att leverera produkter och tjänster efter behov och till gagn för svensk försvars- och säkerhetspolitik. ISP har gjort bedömningen att det är ett lämpligt land.

Tror du att relationen med Saudiarabien kommer förändras? 

– Osäkert. En utredning ska titta på kriteriet för försvarsexporten generellt. Det verkar som att demokratikriteriet kommer att ingå. Vi behöver en stabil och långsiktig grund med bred parlamentarisk förankring, så att spelreglerna inte ändras hela tiden.

Tycker du att spelreglerna ändrats i det här fallet? 

– Nej, inte än i alla fall. Men när det i medierna kommer ut hemligstämplade dokument och det diskuteras att vi inte ska ha relationer med sådana här länder kan det skada vårt internationella förtroende. Det är viktigt att vi upplevs som en pålitlig partner. Vi kan inte gå in i relationer med länder och sedan backa ut snabbt.

Egentligen finns inga hinder för att exportera tjänster inom försvarsområdet till vilka länder som helst. Varför sådant hemlighetsmakeri? 

– Jag har inte haft inblick. Generellt anser jag att ett av problemen är sekretessen. Vi måste skydda enskilda affärer, men borde motivera affärsrelationer med vissa länder. Då skulle vi få bort den känsla av dubbel-agenda som finns.