Sju miljoner får plats i landets skyddsrum

Totalt finns det ungefär 65 000 skyddsrum i Sverige och i rummen ska det få plats ungefär 7 miljoner människor. "Behovet kommer inte uppstå i hela landet samtidigt".

Text:

Bild: ALI LORESTANI / TT

Skyddsrum i Sverige

Det finns totalt ungefär 65 000 skyddsrum i Sverige.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ungefär sju miljoner personer få plats i skyddsrummen samtidigt. De flesta skyddsrummen finns i tätbebyggda områden.

Det har inte byggts några nya skyddsrum sedan 2002.

Fastighetsägaren är ansvarig för att iordningställa skyddsrummet vid behov och har 48 timmar på sig att göra det.

I skyddsrummet ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligher.

Man får inte ta med husdjur.

Livsmedel ansvarar man själv för.

Källa: MSB

Regelverket för skyddsrum säger att ett skyddsrum ska kunna iordningställas på 48 timmar. Ansvarig för det är fastighetsägaren, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Totalt finns det ungefär 65 000 skyddsrum i Sverige och i rummen ska det få plats ungefär 7 miljoner människor, enligt MSB:s hemsida.

I varje rum beräknar man att det ska finnas 0,75 kvadratmeter per person. Förutom skyddsrummen som ofta finns i källaren under flerfamiljhus finns det också större skyddsrum i anknytning till delar av tunnelbanenätet i Stockholm. Vissa är fullt utrustade skyddsrum, andra är skyddade utrymmen som inte är fullständigt utrustade.

Enligt myndigheten utreds det om nuvarande skyddsrum ska kompletteras eller om fler ska byggas ut. Det är en del av en större utredning som tillsattes förra året. I en intervju med TT den första mars i år säger utredaren Britt Bohlin att underhållsbehovet på skyddsrummen runtom i Sverige varierar.

– Det varierar väldigt mycket. En del är i förvånansvärt gott skick, med tanke på att de är byggda på 1940-talet. Men det krävs naturligtvis underhåll av luftfilter och annat. I dag finns det också möjlighet att bygga fristående, väldigt funktionsdugliga, skyddsrum. Det finns alltså möjligheter, men vi har väldigt mycket att ta igen, säger Britt Bohlin.

BRITT BOHLIN SÄGER TILL TT att det antagligen kommer att behöva byggas fler, men att syftet inte är att hela landets befolkning ska kunna finnas i skyddsrummen samtidigt eftersom behovet inte är detsamma i alla delar av landet. När rummen byggdes gjordes en analys av behoven och myndigheterna kom då fram till att det framför allt är i närheten av militärstrategiska områden som skyddsrummen behövs.

”Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd”, skriver MSB på sin hemsida.

Ofta används skyddsrummen till andra ändamål i fredstid. Det är tillåtet, skriver MSB, så länge man kan iordningställa rummet inom 48 timmar.

Fotnot: Fokus har sökt MSB för att få svar på hur många kontroller av skyddsrummen som genomförs varje år. MSB skriver i ett mejl till Fokus att ”vi har ingen möjlighet att hantera alla önskemål från media”. Här kan man se en karta över alla skyddsrum i Sverige och här kan man läsa vad som gäller för de skyddsrum som finns.

***

Prenumerera på Fokus här – i brevlådan eller enbart digitalt