Stopp för örter mot svåra sjukdomar

Text: Ebba Blume

Bild: M Spencer Green/AP

Cancer, epilepsi och diabetes får i dag inte behandlas av andra än hälso- och sjukvårdspersonal, en lagstiftning som till stor del har varit oförändrad sedan 1960. Nu vill företrädare för utredningen om komplementär och alternativ vård (Kav) utvidga den regleringen till ett totalförbud som även ska gälla behandling av allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar. Det ska exempelvis inte längre vara tillåtet att ersätta läkemedel vid schizofreni med alternativmedicin, som örter. Att använda örtmedicin tillsammans med andra vanliga läkemedel kan ha skadeverkningar, liksom att ersätta insulin med växtpreparat.

–Anhöriga till personer som lider av schizofreni har gett signaler om att psykoser blommar upp när patienten drar ned på, eller slutar med läkemedel och i stället börjar använda alternativmedicin, berättar utredare Kjell Asplund för Fokus.

Även oskickligt bedriven psykoterapi kan orsaka stora skador, trots att personalen är legitimerad, menar han.

Kjell Asplund kan inte säga om användningen av alternativmedicin har ökat på senare år, men menar att möjligheten är större att komma att komma i kontakt med alternativmedicinska utövare.

Men de utredningsförslag som under onsdagseftermiddagen överlämnas till regeringen vill samtidigt öka möjligheten för att använda alternativmedicin i symptomlindrande syfte.

Man ska exempelvis kunna använda akupunktur vid smärta och medicinsk yoga vid oro hos den som lider av cancer. Akupunktur vid illamående ska också kunna tillämpas under graviditeten, något som görs redan i dag men som ännu är formellt förbjudet. Och medan all alternativmedicinsk behandling av barn under åtta år är förbjuden i dag, kommer nya lagen även att innebära att exempelvis bukmassage för småbarn vid kolik tillåts, även utanför den vanliga hälso- och sjukvården. Även om metoderna saknar tillräcklig vetenskaplig evidens, anses de inte skadliga när de används i symptomlindrande syfte.

Däremot vill utredarna höja åldersgränsen för när ett barn får behandlas med alternativmedicin utanför hälso- och sjukvården, från 8 år till 15 år.

Många metoder, som mindfullness och musikterapi ligger i gränslandet mellan skolmedicin och alternativmedicin. En del behandlingar, som tidigare betraktats som alternativmedicin, som ketogen kost vid epilepsi hos barn, accepteras numera inom sjukvården.

Läs även /2019/04/alternativmedicin-en-vardguide-nara-dig/