Busch Thor: »Sluta ifrågasätta kvinnors livsval«

Text:

Enligt uppgifter till Aftonbladet kommer Kristdemokraterna att kräva posten som jämställdhetsminister i en ny alliansregering. Kommentar?

– Frågan om ministerposter hanteras förstås efter valet. Jag hoppas och arbetar nu dygnet runt för att Alliansen ska få väljarnas förtroende.

Att KD skulle få jämställdhetsministerposten har, återigen enligt Aftonbladet, väckt stor kritik bland Liberalerna: »Att sätta Ebba Busch Thor som jämställdhetsminister är ju som att utse Jonas Sjöstedt till finansminister«.

– Vad anonyma källor säger till en kvällstidning är inget jag tar på så stort allvar.

Kristdemokraterna och Liberalerna är oense i flera jämställdhetsfrågor, till exempel föräldraförsäkringen. Hurdan jämställdhetspolitik kan väljarna vänta sig av en alliansregering?

– Man kan förvänta sig att Kristdemokraterna alltid kommer att stå för att föräldrarna vet bättre vad som passar deras familj än politiker. Det är hög tid att sluta ifrågasätta kvinnors livsval och i stället re-spektera dem. Vill man inte ha kvotering bör man rösta KD.

Du har sagt att Sverige behöver en ny sorts feminism. Vad är det som behöver förändras och varför?

– Jag menar att den diskussion vi har om feminism i Sverige väldigt ofta fokuserar på perifera struntsaker i stället för att ta sig an de verkliga problemen med ojämställdhet. Hur får vi en arbetsmarknad som möjliggör både karriär och familjeliv och hur bryter vi utvecklingen med skenande sjukskrivningstal för kvinnor, exempelvis.

KD:s stöd har ökat kraftigt under den senaste månadens opinionsundersökningar. Vilka faktorer tror du ligger bakom ökningen?

– Jag tror att den viktigaste förklaringen är att vi har fått möjlighet att berätta om vår politik för väljarna i stället för att prata om våra opinionssiffror.