Smärtlindring i skottgluggen

Text: Stefan Sjödin

Bild: Martin Bodvidsson/TT

Den uppmärksamme läkemedelsskeptikern kan knappast ha undgått det. De senaste åren har varningarna kring paracetamol stått som spön i backen. Det har handlat om alltifrån vag oro för att foster kan ta skada – bukväggsdefekter, testiklar som inte vandrar ner i pungen, barnastma och adhd– till risken för skador på lever och njurar.

Och så sent som i november förra året, under läkarkongressen i Stockholm, ställde Mark Personne, chef för Giftinformationscentralen, följande fråga till de samlade åhörarna:

– Ser vi nu början till slutet för paracetamol.  Jag undrar om det kan vara så att det här hundraåriga preparatet hänger på gärsgårn, fortsatte han och presenterade det senast uppmärksammade problemet som i korthet ser ut så här:

Det finns ett samband mellan det datum, kring november 2009, då Sverige tillät försäljning av bland annat paracetamol utanför apoteken, och en kraftfull ökning av antalet samtal från sjukvården till Giftinformationscentralen gällande paracetamolförgiftningar.

Det är dessa siffror som Läkemedelsverket nu hänvisar till när de föreslår att receptfria tabletter med paracetamol, som Alvedon och Panodil, inte ska få säljas på andra ställen än apotek efter den 1 mars 2015.

– Bakom siffrorna finns framför allt unga kvinnor med psykisk ohälsa, som mår dåligt av olika anledningar. Vi vet att självmordsförsöken och överdoseringarna ofta är impulshandlingar och då har tillgängligheten betydelse. Vi tycker att det här är en rimlig åtgärd, säger Rolf Gedeborg, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Men förslaget gäller bara tabletter. Kvar på livsmedelshyllorna finns paracetamol i exempelvis flytande form och brustabletter, beredningsformer som inte används vid självmordsförsök.

Efterfrågan på paracetamol är fortsatt stor. Det är, i kilo räknat, ett av världens mest använda läkemedel och de flesta doktorer i Sverige såväl som i världen anser att paracetamol har en bra plats i behandling av smärta och feber.

– Jag tycker personligen att det är en mycket välfungerande medicin. Rätt doserad är de goda effekterna väldigt goda i förhållande till biverkningarna, säger anestesiologen Hans Sjögren.

Också han är klinisk utredare på Läkemedelsverket, men tidigare överläkare på en smärtmottagning i Stockholm och med lång erfarenhet av smärtmedicinering.

– Jag ser risker med att inte ha paracetamol som alternativ till så kallade NSAID-preparat som Ipren, Voltaren och Albyl. Med en ökad användning av NSAID-preparat tror jag att antalet dödsfall skulle bli fler, eftersom vi där har biverkningar i form av blödningar och magbesvär. säger Hans Sjögren.

Under det senaste året har ett par studier antytt att exponering av foster eller spädbarn för paracetamol kan ge något ökad risk för neuropsykiatriska skador. I ett första utlåtande, som kom i somras, tonar dock den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, ner dessa farhågor och menar att det inte finns vetenskapligt stöd för sambandet.

EMA genomför just nu en fördjupad utredning vars resultat beräknas komma under senare delen av hösten.

Karin Källén, docent i reproduktionsepidemiologi vid Lunds universitet, känner inte heller hon oro inför rätt doserad användning av paracetamol.

– Det här är en av de absolut vanligaste och mest välundersökta substanser som finns och den gör god nytta.

Karin Källén har tillsammans med kollegan Birger Winbladh, på uppdrag av Stockholms läns landsting, undersökt sambandet i Sverige mellan paracetamol och fosterpåverkan.

– I svenska medicinska födelseregistret finns nästan 100 000 kvinnor som i tidig graviditet uppgivit att de använt paracetamol. Det fanns ingen som helst ökad risk för att pojkarnas testiklar inte skulle vara nedstigna, säger hon med hänvisning till den danska studie som 2010 antydde detta.

Karin Källén har också undersökt förekomsten av gomspalt, medfött hjärtfel och andra typer av missbildningar.

– Slutsatsen utifrån vår sammanställning är att paracetamol under graviditet inte är förenat med risk för missbildning eller någon annan skada hos barnet.

Mark Personnes fråga – »ser vi nu början till slutet för paracetamol?« – ser alltså ut att, tills vidare, besvaras med ett nej.

Fakta | Paracetamolförgiftning

• Paracetamolförgiftningar är den vanligaste orsaken till att Giftinformationscentralen (GIC) kontaktas.

• Antalet samtal till GIC från hälso- och sjukvård och allmänhet avseende paracetamolförgiftning steg från 2 500 under år 2006 till knappt 4 400 under år 2013.

• Mellan 1 500 och 2 000 patienter per år behandlas på sjukhus till följd av paracetamolförgiftning. Många får leverskador och mellan fem och tio personer per år dör.