Splittrad jihad

Text:

Bild: scanpix

Han sitter i sitt hus ute på den skånska slätten, och verkar inte riktigt ta in den fulla vidden av att han hotas av terrorister som kallar sig heliga krigare. Han har en yxa till sitt försvar, den står i hallen. Exakt hur konstnären Lars Vilks skulle använda en yxa mot en brand eller bombattack planerad av de terrorister som greps på Irland i veckan är oklart. Kanske står den mest där av symboliska skäl. Något måste han ju göra.

De upprepade dödshoten mot Lars Vilks och attacken i början av året mot den danska karikatyrtecknaren Kurt Wester-gaard visar två saker. Dels hur globaliseringen av media och kommunikation blivit ett vapen i händerna på terrororganisationer, dels hur den triggar enskilda individer att ställa sig till förfogande för terrororganisationerna eller bara inspireras av dem.

Den 46-åriga Colleen LaRose (som kallar sig Jihad Jane), som står åtalad i USA för att ha planerat döda en svensk, enligt amerikanska ABC Lars Vilks, är en av dessa ensamspelare som sökt en roll i det »heliga kriget«. Via internet fick hon inspiration av, och eventuellt kontakt med, någon islamistisk grupp. Enligt amerikanska tidningar finns en koppling mellan henne och de sju som greps på Irland. Men det betyder inte att de ingår i någon större terrorplan.

Poängen med dessa »de nya terroristerna« är att de agerar på egen hand, och inte på order från Usama bin Ladin. Det nya är att terrororganisationerna, al-Qaida och andra, triggar i gång människor runt om i världen, inte minst i väst, att göra upp egna planer. Terrornätverken har inget att förlora, misslyckas amatörerna kommer nya i deras ställe.

De lite mer sofistikerade enskilda anhängarna till al-Qaida är radikaliserade personer bosatta i väst som tränas av terrorgrupper. De kan komma att agera på nätverkens order.

Den tredje bland de »nya terroristerna«, som delvis ersatt ett försvagat al-Qaida, är de så kallade franchisegrupperna, regionala extremistgrupper som antagit en mer global agenda. Dit räknas Lashkar-e-Tayyiba (LeT), som tidigare i första hand arbetat för ett fritt Kashmir och attackerat mål i Indien (som den omfattande attacken mot Mumbai 2008). Amerikanska och brittiska säkerhetsexperter vänder nu blickarna framför allt mot dem. Dels därför att gruppen vidgat sin agenda till att omfatta mål i väst, dels därför att den samarbetar allt närmare med al-Qaida, men verkar ha en bättre organisation och mer pengar. LeT uppges ha celler i Storbritannien, i länderna runt Persiska viken, Nepal, Bangladesh, USA och Kanada.

En förklaring till gruppens styrka är att den fått operera närmast oinskränkt med Pakistan som bas. Regimen där har velat ha LeT på sin sida vid en eventuell öppen konflikt med Indien om Kashmir. I gengäld har LeT tills nyligen huvudsakligen hållit sig ifrån västliga, framför allt amerikanska, mål.

En amerikansk tidigare chef inom USA:s antiterroravdelning jämför i tidningen Newsweek gruppen med Hizbollah i Mellanöstern, inte minst därför att de på samma skickliga vis skaffar sig lokalt stöd genom att arbeta med välgörenhet. I Punjab och Kashmir driver de skolor, mobila vårdkliniker och blodbanker. Om Pakistans regering slår till mot dem skulle det leda till våldsamma uppror.

Men det blir allt svårare för USA-allierade Pakistan att ignorera LeT. Chefen för USA:s nationella säkerhetstjänst Dennis Blair sa i ett vittnesmål för senaten 2 februari att LeT »blir ett allt större direkt hot och siktar på mål i Europa«.

Om LeT till varje pris hade velat ta kål på Lars Vilks hade han varit död nu. Men det är inte alltid så viktigt, det viktiga är att styra genom att skrämma och skapa osäkerhet.

Lars Vilks visar dock ingen osäkerhet. Han deltar villigt i den medieuppmärksamhet som hoten framkallar. Men kanske är offentligheten ett sätt att hålla den besinningslösa skräcken borta, eller visa att han vägrar gömma sig. För Lars Vilks är väldigt lätt att hitta. Han har inte ens hemligt telefonnummer.

Kanske resonerar han så, att om jihads krigare verkligen vill komma åt honom har han inte mycket att sätta emot.

Fakta

Sju greps på Irland
I tisdags greps sju personer på Irland, anklagade för förberedelse för mord på konstnären Lars Vilks. I januari hotades Vilks av en svensktalade person som ringde från Somalia, och i oktober förra året grep amerikansk polis en kvinna i Philadelphia, anklagad för att ha planerat mörda Vilks.

Kontroversiell kritiker
Lars Vilks Konstkritiker, författare och debattör. Har tecknat Muhammed som rondellhund och även »Judesuggan«, bägge bilder kan uppfattas som förbjudna objekt inom konsten.

Även känd för sitt kontroversiella konstverk »Nimis« i den av honom själv skapade staten Ladonien, där även hans bokverk »Arx« finns. Som konstteoretiker argumenterar han för det institutionella konstbegreppet, i huvudsak genom sin blogg.

Med Norden som mål
Tahawwur Hussain Rana Arresterades I Chicago I oktober, står tillsammans med David Headley anklagad för att ha planerat en attack på danska tidningen Jyllands-Posten, som publicerade teckningar på Muhammed 2005. Haft kontakt med Lashkar-e-Taiba.

David Headley
Arresterades I Chicago I oktober, står tillsammans med Tahawwur Hussain Rana anklagad för att ha planerat en attack på dansk tidningen Jyllands-Posten, som publicerade teckningar på Muhammed 2005. Haft kontakt med Lashkar-e-Taiba.

Colleen R. LaRose
Kallad Jihad Jane. Greps i oktober 2009 i sin hemstat Pennsylvania. Åtalad för att vara en del i en konspiration för att döda en svensk medborgare, som uppges vara Lars Vilks.

Global franchisegrupp
Gruppen Lashkar-e-Taiba krigade på talibanernas sida mot Sovjet under ockupationen, de har även krigat i inbördeskrigen i Bosnien och Tadzjikistan på muslimernas sida, samt i Irak. Gick in i kriget i Afghanistan på talibanernas sida 2006.