Svedala strider och röstar om säkerhetsfängelse

Text:

Bild: JESSICA GOW/TT

Onsdagen den 1 februari 2017 anlände Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg till den tegelröda byggnad som är Svedalas kommunhus. Det mesta var förberett, nu skulle bara han och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) skriva på en avsiktsförklaring om att uppföra en ny kriminalvårdsanstalt i Svedala.

Dagen före hade han skrivit på DN Debatt om att Kriminalvården faktiskt fått färre klienter, det vill säga intagna, och färre som återföll i brott. Så varför prata om en ny anstalt?

Jo, polis, åklagare och domstolar hade länge pekat på bristande resurser, och även om allt fler dömda fick avtjäna straffet till exempel genom fotboja så hade straffsatserna för flera brott skärpts. »Nuvarande låga beläggningsnivå ser vi därför inte som varaktig«, skrev Öberg på DN Debatt.

Drygt två år senare konstaterade han på samma debattsida att man fick rätt: »Effekterna av de senaste årens straffskärpningar syns nu tydligt. Efter flera år med vikande klienttillströmning ökar inflödet av dömda till Kriminalvården nu snabbt igen. Beläggningen i häkten och anstalter är extremt hög.« Och förutom att bygga ut på redan befintliga anstalter behövde de en ny: »Vi söker samtidigt intensivt efter en plats att etablera en ny anstalt i Malmöregionen.«

Den i Svedala alltså? Nja, där hade nu debatten tagit fart. I januari 2018 var en lokaliseringsutredning klar. Nio platser inom Svedala kommuns gränser pekades ut som mindre lämpliga för ett fängelse, nio som mer lämpliga. Stora markägare på de nio platserna, som familjen Ramel, var omedelbart avvisande. Carl Ramel, hans bekant Nils Thott och några andra drog en månad senare i gång föreningen Fängelsefritt Svedala.

– Den viktigaste frågan att få svar på är inte var utan varför, sa Carl Ramel.

Under våren samlade de in namn för att kräva en lokal folkomröstning, för eller emot ett fängelse. Listan passerade med råge de 10 procent av de röstberättigade som krävs för en kommunal folkomröstning.

Men inte bara det. Några ur föreningen bestämde sig också för att bilda ett lokalt parti och tog namnet Älska Svedala. I höstens val fick de 683 röster och två mandat i fullmäktige.

– Fängelseplanerna var enda anledningen till att vi blev till. Jag lämnade själv politiken för tolv år sedan, satt i fullmäktige för M. Och Peter Henriksson, som sitter för oss i kommunstyrelsen, var S-ledamot till för åtta år sedan, säger Mats Bentmar, partiets ordförande.

Planerna på ett fängelse var droppen, men det handlar också om att »demokratin börjat kärva«, som han säger, inklusive hur hans gamla parti utvecklades. Och beskedet till Kriminalvården att Svedala kunde tänka sig ett fängelse avgjordes i en snäv krets, enligt honom.

– Malmö, Vellinge, Staffanstorp och Skurup har sagt nej – varför har Svedala sagt ja? Det var två kommunalråd som informerade varandra, beslutet togs i kommunstyrelsen och kom aldrig till fullmäktige, säger Mats Bentmar.

Är då det avgörande skälet att säga nej till ett fängelse att det skulle vara farligt? Nej, menar Mats Bentmar i Älska Svedala.

– Jag tror inte det är farligt för Svedalaborna. Men det finns de som ser det som farligt, säger han.

[caption id="attachment_531021" align="alignnone" width="750"] Lägligt? Kriminalvården har platsbrist och planerna på en ny anstalt i södra Sverige har funnits i några år. Svedala ligger bra till med närhet till Malmö och bra kommunikationer. Men många är emot fängelseplanerna. Foto: Johan Palmgren/Svedala Kommun.[/caption]

Hans huvudinvändning är i stället att bra åkermark inte ska användas till detta. Och att det behövs industrimark, inte fängelsemark i Svedala. Andra prominenta personer som helt eller delvis bor i Svedala deltar i protesterna. Som Abba-medlemmen Benny Andersson:

– Jag tycker att det är huvudlöst med ett stort fängelse i den natur som finns här. Svedala är alldeles för fint för det, säger Benny Andersson i en video på Fängelsefritt Svedalas Facebooksida.

Andra uttrycker sig mer drastiskt:

»Jag vill jämföra detta med att frivilligt ta in en cancertumör som vi aldrig blir av med, den kommer att expandera antingen vi vill eller inte. Inte ens med de bästa ›bekämpningsmedlen‹ kommer vi att få stopp på utvecklingen«, skriver en av de aktiva på föreningens Facebooksida.

»Får vi in detta Monster blir vi aldrig av med det, med alla följdsjukdomar«, skriver en annan.

Samtidigt med Europavalet den 26 maj ska nu Svedala folkomrösta i fängelsefrågan.

– Vi är ärliga i att vi vill lyssna in folkopinionen. Allt vi har i dag är en avsiktsförklaring med Kriminalvården. Ingen av de föreslagna platserna ägs av kommunen, säger Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande (M).

Enda egentliga kommunala avgörandet är när och om en detaljplan för ett anstaltsområde ska tas fram.

Uppsidan för Svedala finns definitivt, i Kriminalvårdens planer för en anstalt i södra Sverige utgår man från att den ska ha runt 250 platser, med ungefär lika många anställda.

– Och det är naturligtvis positivt med nya arbetsplatser inom kommunen. Men vi måste väga fördelar och nackdelar över en längre tid, var det placeras och hur det smälter in med våra höga natur- och kulturvärden, säger Linda Allansson Wester.

Motståndarna till ett fängelse har också låtit göra en »inventering av groddjur i de skyddsvärda naturområden som märkligt nog föreslagits för en fängelseetablering i Svedala kommun«. I denna finner man att ett fängelse skulle vara ett hot mot lövgrodan, lökgrodan och den ätliga grodan (!). Den senare finns i Sverige bara naturligt i sydvästra Skåne, där Svedala kommun utgör kärnan i populationen, enligt inventeringen.

Linda Allansson Wester och kommunstyrelsen har varit på studiebesök på Skänningeanstalten i Mjölby kommun.

– De kommuner som har ett fängelse säger att det är lugnt i närområdet, och de verkar bara ha positiva erfarenheter, säger hon.

Förutom att få invånarna att gå och rösta på sina representanter i Europaparlamentet ska de nu driva kampanj inför folkomröstningen där det förutom ja och nej ska finnas ett alternativ där de röstande inte tar ställning.

– Förutom vårt parti, Älska Svedala, har vi en stor förening bakom ett nej. SD – som är största parti i kommunen med 27 procent i valet – och KD är också emot, och jag tror att även MP börjat svänga i frågan, säger Mats Bentmar.

– Omröstningen är rådgivande, och det blir knepigt om många väljer alternativet att inte ta ställning. Men jag tror omröstningen ändå blir avgörande, säger han.

– Vi får visa på fördelarna och hur vi säkrar kommunens intresse i frågan. Men det är inte en helt enkel fråga att kommunicera, säger Linda Allansson Wester.

Kriminalvårdens fastighetsavdelning säger via sin pressavdelning att de »har utökat sökområdet till även andra delar av södra Sverige, men naturligtvis är även Svedala fortsatt aktuellt«.

Men det är en »försvårande faktor att Svedala kommun, som potentiell ort för att förlägga en ny anstalt, inte har någon egen mark. Till detta även den debatt som uppkommit och som nu verkar leda till att man avser genomföra en folkomröstning«, skriver de.

Fakta | Stor som 49 fotbollsplaner

Kriminalvården har i dag platsbrist på främst de så kallade klass 2-anstalterna. Äldre anstalter, som Kirseberg i Malmö, har avvecklats. En anstalt i Svedala skulle ha runt 250 platser och kräva ett område på 30 hektar, ungefär motsvarande 49 fullstora fotbollsplaner. Flera kommuner har sagt nej, men efter debatten i Svedala har bland annat Trelleborg visat intresse. Redan för tio år sedan fanns planer på en storanstalt i Kristianstad som dock inte förverkligades.

Fakta | Placering på säkerhetsavdelning

4§ En intagen får placeras på en avdelning med särskild hög grad av övervakning och kontroll (säkerhetsavdelning) om ...

1) ... det finns en varaktig risk för att den intagne rymmer eller fritas och det kan antas att han el- ler hon är särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet, eller

2) ... det finns särskild anledning att anta att det behövs för att hindra den intagne från allvarlig brottslig verksamhet under vistelsen i anstalt.

3) ... ett beslut om placering på en säkerhetsav- delning ska omprövas så ofta det finns anled- ning till det, dock minst en gång i månaden.