Svensken halvnöjd

Text: Emma Härdmark

Den högutbildade egenföretagaren är på väg hem till sin familj. Han går med lätta steg. Det har varit ännu en lyckad dag på jobbet. Han, sambon och barnen bor i en bostadsrätt i en storstad. Om det vore val i dag skulle han rösta på moderaterna. Han är nöjd. Kanske är det därför han ler. Han tycker att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll.

Men inte bara de moderatröstande företagarpapporna ser positivt på Sverige av i dag. Visserligen är just de allra mest nöjda, men på det hela taget tycker svenskarna att utvecklingen i landet går åt rätt håll – trots att förtroendet för alliansregeringen sjunkit kraftigt sedan valet. I senaste väljarbarometern från Demoskop skulle bara 40,9 procent rösta på något av allianspartierna om det vore val i dag. Klyftan till oppositionen har vidgats betänkligt: 55,4 procent uppger att de skulle rösta vänster.

Opinionsföretaget Synovate har på Fokus uppdrag frågat drygt tusen personer om hur de ser på Sveriges utveckling. Och drygt fyra av tio tycker att Sverige går åt rätt håll. De flesta motiverar det med att arbetslösheten minskar och att allt fler får det bättre.

Analytikern Nicklas Källebring på Synovate menar att väljarna inser att allt inte är politik.

– Det är tydligt att det som händer i ekonomin och med arbetslösheten är väldigt avgörande för hur man bedömer utvecklingen, säger han.

Svenskarna tycker med andra ord inte att det är regeringens förtjänst att det går bra för Sverige?

– Jag tror inte att man gör en direkt koppling mellan regeringen och konjunkturläget, för då skulle opinionsläget troligen se annorlunda ut. Journalister och politiker har en tendens att överdriva regeringspolitikens betydelse. Regeringen kan påverka, men avgör inte konjunkturläget.

USA:s skenande finanskris tycks alltså inte påverka vår positiva tilltro till Sveriges utveckling. Inte än. För det som skulle kunna vända svenskarnas tilltro till landet är en lågkonjunktur, menar Nicklas Källebring.

Men visst, långt ifrån alla applåderar dagens Sverige. En av tre tycker att utvecklingen går åt fel håll. Det är framför allt kvinnor, lågutbildade och de med en årlig hushållsinkomst på mindre än 150 000 kronor som är mest pessimistiska. Deras främsta skäl är att i dagens Sverige får svaga, sjuka, arbetslösa och pensionärer det allt sämre.

Blockskillnaden i svaren är tydlig. Missnöjet är mest utbrett bland vänsterpartiets väljare. Det enda parti som bryter statistiken är kristdemokraterna. Hälften av alla kd-väljare tycker att Sverige är på väg åt fel håll.

Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har under många år genomfört mätningar om var vi svenskar står i en rad samhällsfrågor. Han är inte förvånad över resultatet i enkäten: bedömningarna är sedda genom partipolitiska glasögon.

Men även andra aspekter framträder.

– Det är en väldigt tydlig klasskiktning i svaren.

Han spekulerar i att det vi nu ser är hur olika klassamhällen växer fram på ett sätt som det inte gjorde för några år sedan. Men, poängterar han, för att dra säkrare slutsatser krävs studier över en längre tid.