Svep: Karin Karlsbro vill se höjd EU-avgift

Text:

Bild: TT

Politiker på dubbla uppdrag skolkar från möten

Av riksdagens 349 ledamöter har 124 också uppdrag på hemmaplan och sitter också i kommun- eller regionfullmäktige. Men dessa politiker har bara gått på i snitt lite mer än vartannat sammanträde i kommuner och regioner sedan valet. Tio av dem har inte alls närvarat på något möte i kommun- eller regionfullmäktige hittills under mandatperioden, rapporterar SR Ekot.

Flera av riksdagsledamöterna ger förklaringen att sammanträdena äger rum i mitten av veckan och därför krockar med omröstningar och möten i riksdagen.

Karlsbro (L) vill se höjd EU-avgift

Liberalernas toppnamn inför EU-valet, Karin Karlsbro, vill höja medlemsavgiften i EU inför valet, uppger hon i utfrågningen i P1 Morgon. Detta för att lösa de problem man står inför när det gäller klimat och kampen mot grov brottslighet. Karlsbro preciserar dock inte hur mycket avgiften bör höjas, eller om hon står bakom den höjning av EU-avgiften på 15 miljarder som EU-kommissionen själv har föreslagit.

I dag betalar Sverige drygt 40 miljarder till EU och får omkring 13 miljarder tillbaka i olika stöd.

Vänsterpartiet vill i stället, i likhet med M och KD, stoppa en höjd svensk EU-avgift. Jonas Sjöstedt (V) säger till DN att han vill få ner avgiften till under en procent av BNP.

Busch Thor tittarfavorit i SVT-debatt

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor vann partiledardebatten i SVT:s Agenda, enligt den Expressen/Demoskop-mätning som genomfördes direkt efter debatten. På en femgradig skala får Busch Thor betyget 3,31, Liberalernas Jan Björklund 2,92 och SD:s Jimmie Åkesson 2,90. Isabella Lövin (MP) fick lägst snittbetyg av tittarna, 2,21, medan Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C) hamnade på 2,75.

Debatter: 

Både undernäring och fetma har ett samband med klimatförändringar, skriver fyra företrädare för Läkare för miljön på DN Debatt. 

Genom konstgödning, storskalighet, hög vattenförbrukning, djuruppfödning och fossila transporter har livsmedelsproduktionen i dag negativa effekter på klimat, åkermarker och ekosystem. Samtidigt är den industriellt tillverkade maten oftast för söt, för fet, för energirik och fiberfattig, resonerar de.

Med hänvisning till Lancetrapporten beskriver debattörerna fetma, undernäring och klimatförändringar som samtidens största hot mot människors hälsa och överlevnad, och föreslår bland annat att minska de stora internationella företagens inflytande på riktlinjer och regelverk.

SVD:s debattsida framhåller flera debattörer, däribland Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas ansvar för att de rättsosäkra medicinska underlag om ålder har fått ett sådant genomslag när det gäller asylärenden för ensamkommande unga. Ansvaret för den bristfälliga hanteringen av åldersbedömningar vilar inte enbart på Rättsmedicinalverket, menar de, och betonar vikten av att den kommande utredningen på området även får i uppdrag att undersöka rättstillämpningen hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, varnar på DI Debatt för att regeringen nu utreder möjligheten att begränsa PPM-systemets fondutbud för att byta den till en »upphandlingsmodell«. En sådan reform skulle innebära att makt överfördes från spararna till ett fåtal gigantiska fonder, som i praktiken kontrolleras av staten, menar Nordström.