Svep: KD och EBT:s stöd växer

Text:

Bild: TT

Förtroendet ökar för Ebba Busch Thor

Stefan Löfven (S) tappar i Expressen/Demoskops förtroendemätning för mars. 36 procent av väljarna säger att de har förtroende för Löfven – ett tapp med fyra procentenheter från förra månadens mätning. Enligt Expressen ligger Löfven nu på samma nivå som i samband med valet. De vars förtroendet ökat är Ebba Busch Thor (KD) och Jonas Sjöstedt (V), som hamnar på första respektive andra plats i förtroendetoppen. En ökning som är statistisk säkerställd.

Som lyfter sitt parti till fjärde största 

I samma mätning från Expressen/Demoskop ökar stödet för Kristdemokraterna till 10,6 procent – och blir därmed fjärde största parti. Enligt Expressen kan ökningen förklaras av att M-väljare som tidigare rörde sig mot SD nu väljer KD i stället. I mätningen ligger Liberalernas stöd på tre procent – och de är det enda partiet som hamnar under spärren. Stödet för SD är samtidigt oförändrat, på 19,4 procent.

Även Emma Carlsson Löfdahl 

Riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl lämnar Liberalerna men behåller sin riksdagsplats i väntan på åklagarens besked, skriver hon på sin Facebooksida. Partiledningen har uppmanat politikern att lämna sin plats efter avslöjandet om hennes kritiserade lägenhetsupplägg. Läs mer här. 

Wikström lämnar sin plats 

EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) anser sig vara trängd av partiet som tvingar henne att välja mellan att vara partiets toppnamn inför EU-valet och att behålla sina styrelseuppdrag, uppger hon för SVT. I helgen petades Wikström som partiets toppnamn och hon beskriver stämningen i Liberalerna just nu som ”ryggradslös”, ”mediastyrd” och ”räddhågsen”, enligt TT.

Debatter

För att de 17 målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska nås föreslår vi att statens budget, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet alla ställs om för hållbar utveckling. En Agenda 2030-kommitté bör utses för att fortlöpande utvärdera läget och lägga fram nya förslag, skriver Agenda 2030-delegationen på DN Debatt.

Krav på högskoleexamen för svenska tolkar är föreslaget av en statlig utredning. Men det skulle innebära att runt hälften av de 3,5 miljoner tolktimmar som offentlig sektor efterfrågar varje år inte kommer att kunna levereras till landets sjukhus, domstolar och arbetsförmedlingar, skriver företrädare för fyra tolkningsföretag på DI Debatt.

Med företagsmodellens intåg i högskolevärlden har lärosätena anpassat sin verksamhet för att uppfylla enkelt mätbara mål kopplade till politisk ideologi. Här skapas skriande målkonflikter som slår mot högskolans egentliga roll som självständig och kunskapssökande, skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige, på SvD Debatt.