»Sverige blir tryggare«

Text: Leif Holmkvist

Bild: Janerik Henriksson/Scanpix

Vad talar för Nord Stream?
– Handel är den viktigaste fredsskapande aktivitet man kan tänka sig. Skulle Ryssland bli ett mindre hot mot Sverige om vi stänger dem ute från handel? Nej, jag tror tvärtom, ju mer vi tar in Ryssland i ett handelsnätverk, desto tryggare blir Sveriges säkerhetspolitiska situation.

Men det finns väl en risk att gasledningen ökar den ryska militära närvaron i Östersjön?
– Vad ska de försvara gasledningen emot? En svensk attack? En Natoattack, när det största europeiska Natolandet Tyskland är beroende av gas via Nord Stream? Det är ganska långsökt, tycker jag.

Den ryske försvarsministern Ivanov säger att Nord Stream flyttar fram Rysslands geopolitiska positioner?
– Ja, även Putin har sagt att gasledningen blir ett vitalt ryskt intresse. Nord Stream kommer att svara för en stor del av den ryska statens skatteinkomster, så det är klart att den är betydelsefull.

Varför är svensken så avvaktande eller negativ till Nord Stream?
– Man måste väl medge att den ursprungliga ansatsen från konsortiet gentemot Sverige och den svenska tillståndsprocessen var lättsinnig och något ringaktande inför den svenska tillståndsprocessen. Det var det som fick miljöminister Andreas Carlgren att säga att ansökan inte var värd papperet den var skriven på. Det fanns en hel del fog för hans kritik.

Kan rysk gas komma att spela någon roll i Sverige i framtiden?
– Definitivt, i Sydsverige.

Vad händer om Sverige säger nej i miljöprövningen?
– Då kan vi inte bygga ledningen i svensk ekonomisk zon. Men jag är övertygad om att Nord Stream kan tillfredsställa alla miljökrav som Sverige kan ställa.

När får Nord Stream besked från Sverige?
– Jag skulle väl gissa att ... någonstans i slutet av det här året tror jag vi stillat all miljöoro som kan finnas.

Vad betyder gasledningen för den geopolitiska balansen?
– När Ryssland säljer gas blir Ryssland rikare. Men tanken att bygga en ledning bara för att stänga av den är löjeväckande.

Vad betyder gasbråken med Ukraina för beslutet att dra ledningen i havet?
– Det har betytt en del. Ju färre tassar på kranarna, desto säkrare är det för kunder och leverantörer. Ett landalternativ är också miljömässigt sämre än havsalternativet. En landledning är betydligt mer exponerad för angrepp.

Läs mer: Ingen vill prata om gasledningen