USA-lag tände drogdebatten

Text:

Bild: scanpix

I går röstade invånarna i Kalifornien nej till proposition 19, det mycket omdebatterade förslaget om att legalisera cannabis. Tretton amerikanska delstater tillåter redan användning av marijuana för, som det heter, medicinskt bruk.

Miljardären och filantropen George Soros har donerat en miljon dollar till ja-sidans kampanj. Ett av deras viktigaste argument är att en legalisering skulle minska de organiserade ligornas inflytande. Ett liknande resonemang har i Sverige förts av bland andra Magnus Linton, författare och debattör, aktuell med den Augustprisnominerade boken »Cocaina«. I söndagens »Agenda« argumenterade han för att en legalisering av cannabis skulle dra undan mattan för knarkkartellerna.

Men enligt forskarna på amerikanska Rand (Drug Policy Research Center) är merparten av den marijuana som missbrukas i Kalifornien inhemskt odlad. Enligt deras nya studie utgörs högst en fjärdedel av de mexikanska knarkkartellernas mångmiljardintäkter av cannabisförsäljning till USA. En legalisering av marijuana i Kalifornien skulle bara leda till ett par, tre procents minskade intäkter för dessa knarkligor, konstaterar Rand-rapporten.

Den heta debatten i Kalifornien har spillt över även till Sverige. De senaste veckorna har cannabislagstiftningen diskuterats flitigt på svenska debattsidor.

Sveriges folkhälsominister Maria Larsson är en av dem som uttryckt starkast oro över signalerna från Kalifornien. »Utgången av den folkomröstningen är mycket viktig också för svensk narkotikapolitik. Bara att frågan om legalisering av cannabis är uppe för omröstning i Kalifornien är illavarslande. En legalisering vore ett allvarligt bakslag för den globala narkotikapolitiken. Små, små steg tas hela tiden mot en uppluckring«, skrev hon i en debattartikel i Expressen den 27 oktober.

Sven Liljesson, chefredaktör på nyhetsbyrån Drugnews, ett samarbete mellan bland andra nykterhetsrörelsen IOGT-NTO och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, tror liksom Maria Larsson att resultatet i Kalifornien kan få avgörande betydelse för den svenska narkotikadebatten.

– Kalifornien är en så pass inflytelserik delstat. Valresultatet kommer att sända tydliga signaler till Washington och omvärlden, säger han.

Men alla är inte lika övertygade om att legaliseringsdebatten är på väg att ta fart även i Sverige.

– Vi har en djupt rotad tradition i Sverige och jag tror inte att vare sig ett ja eller nej i Kalifornien förmår påverka detta, säger Björn Fries, som mellan 2002 och 2007 var regeringens narkotikasamordnare.

– Det finns ingen legaliseringsdebatt liknande den i Kalifornien i Europa, ännu mindre i Sverige, säger Jörgen Svidén, chef för organisationen European Cities Against Drugs (Ecad).

Samtidigt vittnar många om att den europeiska legaliseringslobbyn växer sig starkare. I Bryssel arbetar den drogliberala lobbyorganisationen European Coalition for Just and Effective Drug Policies (Encod) bland annat för en legalisering av cannabis.

– De är mycket skickliga och flitiga med att uppvakta EU-parlamentariker. George Soros är deras största ekonomiska givare, säger Jörgen Svidén.

Några europeiska länder har också genomfört ändringar i lagstiftningen om cannabis.

I Tjeckien är det från och med den 1 januari i år tillåtet att inneha 15 gram marijuana. Och Portugal har de senaste åren genomfört en radikal omdaning av landets narkotikapolitik, med avkriminalisering av eget bruk och innehav av cannabis. 2008 röstade Schweiz invånare nej till en legalisering av cannabis. Det schweiziska parlamentet har dock inte släppt cannabisfrågan. Så sent som i mars i år togs den upp på nytt, och arbetet går vidare med att försöka få till stånd ännu en folkomröstning.

Och nästa vecka kommer nytt bränsle till narkotikadebatten. Den 10 november presenteras den årliga rapporten om drog- och narkotikasituationen inom EU.