Utländska medier: Sverige förbereder inför kriget

Text:

Bild: Henrik Montgomery/TT

I veckan kom beskedet att Sverige ska uppdatera sin broschyr »om kriget kommer« och skicka ut information till 4,7 miljoner hushåll med handfasta tips. Nu uppmärksammas nyheten utomlands av bland annat affärssajten Financial Times som lyfter fram att det är första gången något liknande skett sedan Kalla kriget.

– Hela samhället behöver vara förberedda för en konflikt, inte bara militären. Vi har inte använt ord som totalförsvar eller hög varning på 25-30 år eller mer. Så kunskapen bland medborgarna är väldigt låg, säger Christina Andersson, vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till FT.

Läs mer: »Tillsammans med Finland är vi troligen värst i Europa«

Den nya broschyren, »Om kriget kommer«, kommer att delas ut i slutet av maj under den årliga kampanjen Krisberedsskapsveckan, enligt Aftonbladet.

– Regeringen har varit tydlig med att den här typen av information behöver bli bättre och att vi behöver få ut den på ett bättre sätt. Det kan handla om hur man ska agera i kriser i fredstid, vid allvarliga störningar i samhället på grund av extremt väder eller om det sker en attack mot någon viktig samhällsfunktion, säger Christina Andersson till kvällstidningen.

Läs mer:

Fokus möter Filters chefredaktör: Rädslan för Ryssland är överdriven

The Telegraph: Sverige hade sin största militärövning i september på 23 år

New York Post: Debatten om Nato har återigen tagit fart