Välj din siffra, politiker

Text:

Att man kan vända och vrida på statistiken blev minst sagt uppenbart under sista partiledaredebatten innan sommaren. Socialdemokraternas Mikael Damberg slog fast att nästan en halv miljon går utan arbete i Sverige, varpå statsministern kontrade med att 200 000 fler är i sysselsättningen nu än vid maktskiftet 2006. Samma dag twittrade moderaternas partisekreterare Kent Persson ut att »den faktiska arbetslösheten är 5,4%«.

Och visst, siffrorna politikerna talar om finns att hitta i statistiken. Frågan är bara vad man mäter.

2007 anpassade SCB sitt sätt att mäta efter EU:s standard, vilket innebar att även heltidsstuderande som sökt och kan ta arbete ses som arbetslösa – tidigare hamnade den gruppen utanför arbetskraften. Konsekvensen blev att ungdomsarbetslösheten sköt i höjden, eftersom nära hälften av de arbetslösa ungdomarna studerar på heltid. En del – exempelvis Kent Persson – menar därför att man bör exkludera studenterna och därmed skriva ner arbetslösheten från 8,7 till 5,4 procent. Andra menar att vill man belysa hur många som försöker ta sig in på arbetsmarknaden bör man också ta med alla arbetssökande i beräkningen – inklusive heltidsstuderande.

Uttalandet som emellertid fick mest kritik i debatten var det om sysselsättningen. Att som Fredrik Reinfeldt prata om antalet i stället för andelen är problematiskt eftersom befolkningen ökar med tiden, menade kritikerna.

Men att mäta antalet är inte alltid fel, i alla fall inte om man tittar på långtidsarbetslösheten.

Under en högkonjunktur tenderar de starkaste att komma ut på arbetsmarknaden igen och då ökar andelen långtidsarbetslösa. När konjunkturen vänder neråt igen så faller många tillbaka i arbetslöshet, vilket drar ner andelen långtidsarbetslösa.

Ju närmare valet, där både alliansen och oppositionen har pekat ut jobben som den viktigaste frågan,  ju mer sätts uppfinningsrikedomen på prov.

Klicka på grafiken för att göra den större:

Vad är arbetskraften? Med arbetskraften menas personer som antingen är arbetslösa eller sysselsatta mellan 15-74 år.

Vem är arbetslös? En person som inte är sysselsatt men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna och som kan börja ett arbete inom 14 dagar.