Välkomna men icke önskvärda

Text: Lasse Granestrand

Bild: Ulf Palm, Fredrik Sandberg/TT

En öppet nazistisk rörelse kommer med ttor sannolikhet att ha en 25 kvadratmeter stor monter inom Almedalens utställningsområde i Visby i sommar. Och på Bokmässan i Göteborg i september kommer minst 200 författare att utebli på grund av Nya Tiders närvaro.

Det råder fortsatt kalabalik bland kulturdebattörer, politiker och jurister om vem som ska släppas in och på vilken grund.

I Visby vädjar politiker från alla riksdagspartier om att Region Gotlands beslut att säga ja till Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, ska omprövas. Och i Göteborg säger nu Bokmässan ja till Nya Tider men nej till Avpixlat och organisationen Granskning Sverige.

Vad är det egentligen som gäller?

Maria Källsson är vd för Bokmässan i Göteborg och har genomlevt många turer sedan förra hösten då målkonflikten mellan yttrandefrihet och demokratiska värden blev uppenbar. Efter författarprotester sa mässan snabbt nej till Nya Tiders deltagande.

– Vi reagerade instinktivt inför det obehagliga, säger Maria Källsson. Sedan fick Nya Tider ändå vara med av juridiska avtalsskäl men det var mot vår vilja.

Varför låter ni Nya Tider delta i höst?

– Vi har grundligt arbetat oss fram till en mer genomtänkt syn. Även avskyvärda åsikter kan förekomma på en bokmässa så länge de ryms inom demokratins gemensamma regler, det vill säga lagen.

Maria Källsson använder ett antal honnörsord: balans, relevans, bredd och öppenhet. Hon anser att yttrandefrihet och fri åsiktsbildning är Bokmässans kärna.

Du låter lite som en företrädare för de etablerade medierna. Stämmer det?

– När det gäller våra seminarier ser vi oss som publicister och sätter ihop det program vi aktivt vill ha. När det gäller montrar ska vi vara ett öppet torg där bara lagen sätter gränser. Men vi ska också se till helheten på mässan. Den får inte bli en tummelplats för högerextrema. Vår svåra uppgift är att bekämpa intolerans med tolerans.

Maria Källsson poängterar att Nya Tider disponerar en tusendel av den uthyrda ytan och att deras monter sannolikt placeras så att den inte har några grannar. Många har starkt negativa känslor inför att befinna sig i samma lokal.

– Det finns en enorm beröringsskräck i Sverige till skillnad från i många andra länder, säger Maria Källsson. Vi har mycket kontakt med världens största bokmässa, den i Frankfurt. Där släpper man in de högerextrema och söker konfrontation, omringar deras monter med till exempel antirasistiska organisationer. Men det är no-no i Sverige.

Varför säger ni nej till Avpixlat, men ja till Nya Tider?

– Vi har låtit experter genomlysa dem grundligt och de har sett en skillnad. Nya Tider har dessutom under flera år haft statligt presstöd.

Vilka är skillnaderna?

– Det vill jag inte ge mig in på. Vi gör en helhetsbedömning.

Vilka är experterna?

– Det är personer från bland annat föreningen Expo och när det gäller några förfrågningar från muslimska organisationer har vi anlitat experter på dem.

Senare retirerar Maria Källsson från ovanstående formulering och vill hellre ha: »Expo och andra experter på extrema rörelser har utbildat oss men vilka som gör våra granskningar redovisar vi inte. Det varierar också över tid«.

Drygt 200 författare, varav fyra akademiledamöter, har beslutat sig för att bojkotta mässan och många ska i stället delta i alternativa aktiviteter på Världskulturmuseet och Litteraturens hus i Göteborg.

En av uppropets undertecknare är Gunnar Ardelius, ordförande för Författarförbundet. Han betonar att Författarförbundet, med 3 000 medlemmar, inte har tagit ställning.

Vilka är dina argument för att utebli från mässan?

– Jag vill inte bidra till normaliseringen av högerextrema krafter i samhället. Det är inte längre fruktbart att ta debatten på mässan. Jag diskuterar hellre med kolleger på annan plats. Förra året var jag på mässan och protesterade mot Nya Tider, i år väljer jag att bojkotta. Det är viktigt att visa sin reaktion och sätta press på Bokmässan. Men jag har full respekt för de författare som väljer att delta.

– Jag uteblir också i solidaritet med de många av våra medlemmar som är utsatta för hat och hot från högerextrema grupper. Många medlemmar tycker att det är obehagligt att vistas i samma lokaler som extremisterna. Jag har själv blivit uthängd på Nya Tiders hemsida. Författare har ingen arbetsgivare som kan stötta dem.

Hur skulle du formulera gränsen för vilka som bör få delta?

– Jag tror att det är en återvändsgränd att formulera listor över aktörer. Om jag hade en privat bokmässa skulle jag välja deltagare med omsorg och inte känna mig principiellt tvungen att acceptera till exempel Nya Tider. Man kan inte bara hänvisa till lagens gränser. Många av de här grupperna följer lagen när det syns men slår sedan under bältet.

Almedalsveckan har andra ramar än Bokmässan.

Göteborgs bokmässa är helt igenom ett arrangemang ordnat av ett privat företag. I Almedalen råder dubbelkommando.

Det officiella programmet styrs av en grupp huvudarrangörer med lokala representanter för de åtta riksdagspartierna. Den fysiska närvaron med uthyrning av monterplats och kvadratmeter på kommunens mark är däremot en fråga för Region Gotland. Deras beslut är myndighetsutövning.

Besluten har hittills grundats på att polisen gett klartecken och att det inte finns några lagliga invändningar.

Så när en tjänsteman på delegation från Tekniska nämnden sa ja till en ansökan från Nordiska Motståndsrörelsen var det ett rutinärende. Huruvida hen öppnat NMR:s hemsida vet vi inte. Och inte heller om det i så fall har haft någon betydelse för beslutet att under tre dagar tilldela organisationen plats 229.

NMR har fått den plats nära Visby småbåtshamn där det nu nedlagda och närbesläktade Svenskarnas parti tidigare har  haft en monter. Men den här gången blev det mer uppmärksamhet och protester.

I förra veckan gick den politiska styrgruppen ut och vädjade till Region Gotland att ändra beslutet:

»Som huvudarrangör uppmanar vi Region Gotland att inte upplåta mark åt NMR eller andra antidemokratiska och våldsbejakande organisationer under Almedalsveckan«.

I enighet antog också styrgruppen ett tillägg till de kriterier som hittills har gällt för veckan: »Arrangör som tydligt står för antidemokratiska och våldsbejakande budskap får inte delta.«

Frågan är dock om vädjan kommer att ha någon effekt. Mot politikerna står lagar och lagtolkning.

En av de lokala politikerna, Per Edman, vänsterpartist och pikant nog vice ordförande för tekniska nämnden, tror att en omprövning är möjlig.

– Vårt mål är ett nytt beslut. Vi ska ta upp det i tekniska nämnden. Men kanske måste det befintliga beslutet överklagas och en dom kan dröja till efter sommaren. Så NMR kommer sannolikt att stå där. Men på ett eller annat sätt ska det hindras.

Mia Stuhre är projektledare för Almedalsveckan.

Vilka våldsbejakande och antidemokratiska organisationer vill ni hindra från att hyra mark i framtiden?

– Vi grundar oss bland annat på kunskap från den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. På deras hemsida finns ett antal organisationer listade.

Fokus hittar organisationen Blood & Honour samt Svenska Motståndsrörelsen och Svenskarnas parti under rubriken våldsbejakande högerextremism.

De två sistnämnda är nedlagda men har till stor del transformerats till Nordiska motståndsrörelsen.

Under rubriken våldsbejakande vänsterextremism finns fyra organisationer: Antifascistisk aktion, Revolutionära Fronten, Förbundet Allt åt alla och Syndikalistiska ungdomsförbundet.

Under rubriken våldsbejakande islamister finns ingen lista men i löpande text nämns sympatisörer i Sverige till al-Qaida, Jabbat Fatah al-Sham, al-Shabab och IS.

Mia Stuhre har talat med Region Gotlands jurist, Patrik Pettersson, och han tror inte att årets beslut kan överprövas av regionen själv utan att det måste gå till domstol.

Patrik Thored, M-politiker på Gotland, var med och fattade beslutet om de nya kriterierna.

– Jag var med 2014 när Svenskarnas parti stod på samma plats som NMR ska ha nu. Jag minns protesterna och klockringningarna i kyrkorna. Vi borde ha agerat då för att det inte skulle hända igen, men det gjorde vi inte.

– Jag har kollat NMR:s program. Det är obehagligt. Där står om repatriering av icke-vita, om att ta makten från den sionistiska elit som styr världen och de kallar sig själva nationella socialister. Det är ett rörigt läge. Statsministern har uttalat att de bör hindras från att vara med, men professorer i konstitutionell rätt säger att det inte går.

Brittis Edman är policychef hos Svenska Amnesty som har montern närmast NMR.

– Deras närvaro skapar oro. Men vi gör det vi har planerat. Vi lyfter fram kampen för mänskliga rättigheter, rätten att söka asyl och skyddet mot diskriminering.